Skip to main content

Utdelning av kulturstipendier

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 08:06 CEST

I samband med Mötesplats Lycksele delar Region Västerbotten ut 2013 års kulturstipendier. Den totala stipendiesumman är 270 000 kronor varav 100 000 till Sofie Weibull i bildkonststipendium.
Läs om Mötesplats Lycksele: http://www.motesplatslycksele.se/

– Det finns flera former av kulturstipendier i Västerbotten, men det här är det största och har funnits under 50 år. Även om mångfalden är otroligt viktig, så behöver vi också få lyfta enskilda personers arbete. Förstärkningen i år på bildkonststipendiet är ett led i att lyfta och stödja den professionella bildkonsten, och visa på dess betydelse för länet, säger Nina Björby (S), kulturberedningens ordförande, Region Västerbotten.

Sofie Weibull om stipendiets betydelse
– Ett stipendium på 100 000 kronor ger mig möjlighet att testa nya arbetsformer utan krav på ekonomisk avkastning. Att få möjlighet att arbeta på det här sättet ger mig konstnärlig frihet, säger Sofie Weibull.
Under stipendietiden får hon möjlighet att utmana sig själv med nya material, platser och arbetssätt. Sofie Weibull beskriver sitt intresse att jobba med interaktiva skulpturer, där arbetsprocessen är viktigare än det färdiga resultatet. Ett viktigt inslag är att bjuda in icke konstnärer som rumsligt kan bli delaktiga i konstverken. Hon nämner ett tidigare arbete med Kramskulpturer.


Övriga stipendiater är:

Kulturstipendier
Film – Linus Andersson, Umeå – 50 000 kronor
Litteratur – Anna Holmström Degerman, Hörnefors – 30 000 kronor
Bildkonst – Helena Wikström och Gerd Aurell, Holmsund – 30 000 kronor,

Konsthantverk – Broderigruppen FIMBRIA, Umeå – 60 000 kronor

Hedersstipendium
Med Reventberg, Skellefteå i form av en Minnesgåva
Vid utdelningen kan Helena Wikström och Gerd Aurell tyvärr inte delta, övriga stipendiater finns på plats i Lycksele under onsdag kväll.

För mer information:

Nina Björby (S), ordförande för kulturberedningen, Region Västerbotten, 070 627 49 96


Ola Kellgren, regionkulturchef, Region Västerbotten, 070 543 16 57


Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Kontaktuppgifter till stipendiater:
Linus Andersson, 070-306 55 78

Anna Holmström Degerman, 073-042 73 43
Helena Wikström 070-586 59 13
Gerd Aurell 090-17 92 74, 073 811 23 58
(FIMBRIA), Kristina Ersviken, Dorotea 070-516 95 91, 0942-102 25
Med Reventberg, 0910-71 56 10, 070-159 66 26
Sofie Weibull, 070 680 62 02

MOTIVERINGAR

Bildkonststipendium

Sofie Weibull, Lögdeå – 100 000 kr, 070-680 62 02

Motivering: Sofie Weibulls konstnärliga verksamhet utgår ifrån tredimensionella gestaltningar med en bred kunskap om olika tekniker. Intresset för barn och ungas tillgång till kreativa miljöer har resulterat i ett antal nyskapande verk på förskolor och skolor såsom Husets kärna, Sånghusvallens skola i Krokoms kommun och flera skulpturinstallationer för förskolan ”Lägret” i Vännäs. Med stipendiet ämnar hon utveckla sitt konstnärliga arbete med inriktning mot barn och unga med ambitionen att öka intresset för konst och skapande hos dessa genom nära samarbeten. Arbetet kommer även att involvera samarbete med andra konstformer som dans och musik. Sofie Weibull vill arbeta med direkta platsspecifika installationer och performance som dokumenteras och presenteras på utställningar, föreläsningar samt fysiska och virtuella diskussionstillfällen. Sofie Weibull är också en av konstnärerna som under 2014 arbetar i Västerbottens museums projekt Rock Art in Sápmi.

Kulturstipendium

Film – Linus Andersson, Umeå – 50 000 kronor, 070-306 55 78, Arbetsstipendium


Motivering: Arbetar som producent och regissör i det egna bolaget Lampray och som projektledare i Nomo Dacos projekt ”Staden”. Linus Andersson vill utveckla sitt filmskapande genom att finna inspiration från andra människors upplevelser. Stipendiet ska användas till ett novellfilmsmanus som bygger på berättelser som han ska samla in genom en resa i länet. Filmen ska bli ett tidsdokument över den rådande situationen i glesbygden, problemen med urbaniseringen och naturens inverkan på människors liv.
Litteratur
– Anna Holmström Degerman, Hörnefors – 30 000 kronor, 073-042 73 43, Arbetsstipendium

Motivering: Debuterade som barnboksförfattare på bokförlaget Opal 2008 och arbetar som författare på heltid sedan 2012. Hennes åttonde barnbok, Inte okey! utkom i mars 2013. Anna Holmström Degerman vill utveckla sitt skrivande och arbeta i fler genrer, stipendiet behövs för en periods oavbrutna skrivande på den första ungdomsboken.
Bildkonst – 
Helena Wikström och Gerd Aurell, Holmsund – 30 000 kronor, Helena 070-586 59 13  Gerd 090-17 92 74, 073 811 23 58, Arbetsstipendium.
Motivering: Under två år har Helena Wikström och Gerd Aurell undersökt Umeälvens deltaområde ur ett utopiskt brukarperspektiv, där även aspekter som områdets industrialisering samt Botniabanans påverkan på naturen inkluderats. Utgångspunkten var det gemensamma verket Spare Time som de skapade 2011 inför en utställning på Bildmuseet. De valde att undersöka Umeälvens delta och vad platsen betyder för de människor som vistas där. I arbetet genomfördes ett 50-tal intervjuer med friluftsidkare, forskare och specialister inom olika områden. Det färdiga verket bestod av en installation med text, bilder och ett fågeltorn. Arbetet vidareutvecklades sedan på utställningen Delta Dreams i Riga 2011.
Konstnärerna vill nu ge arbetet en tydligare visuell form. De kommer att undersöka området ur ett konstnärligt perspektiv i form av exkursioner, samtal och konstevent som tydligt tar plats i deltat. Genom att föra in konst i ett naturvårdsområde får både konsten och naturen en ny publik. Konstnärerna tror att konsten och naturvårdsforskningen har mycket att tillföra varandra. Gerd Aurell och Helena Wikström kommer sammanställa detta dokumentära arbete i två böcker, samt fortsätta arbetet på ett mer konstnärligt plan med gestaltningar och händelser i deltat. Konstnärerna har också initierat ett internationellt samarbete med Nildeltats Forskningscenter. Ett studiebesök hos forskningscentret kommer att göras. Konstnärerna önskar engagera människor i regionen i samtal, seminarier och workshops.

Inconsistent Ground kommer att resultera i en film, en separatutställning och i ett antal sociala verk i deltat. Fyra böcker om Umeälvens delta – en bok för var årstid, kommer att sammanställas. Projektet ska utvecklas till att få en större arkitektonisk och rumslig form. Projektet kommer att visas inom Umeås 2014-satsning men även på LCCA i Riga.
Konsthantverk – 
Broderigruppen FIMBRIA, Umeå – 60 000 kronor, Kristina Ersviken, Dorotea 070-516 95 91, 0942-102 25, Arbetsstipendium.
Motivering: Fimbria arbetar för att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda, utveckla och tänja på gränserna för vad broderi kan vara. Genom kontinuerligt arbete och utställningsverksamhet både regionalt och nationellt verkar gruppen för att lyfta fram hantverket och göra broderiet mer synligt. Den gemensamma bredd och erfarenhet som gruppen besitter skapar en kreativ och öppen arbetssituation och verkar både för bevarande av traditioner och nyskapande utveckling. Fimbria arbetar även för samverkan över landsgränserna och har tagit kontakt med Husflidskonsulenten i Nordland fylke för att försöka upprätta ett samarbete med kollegor i Norge.
Gruppen tilldelas arbetsstipendium för att utföra projektet Ätbart säljer alltid som ska utmynna i en utställning som ska visas på Skellefteå konsthall och Västerbottens museum under 2014. Därefter blir det en vandringsutställning i Västerbotten.

Hedersstipendium 

Med Reventberg, Skellefteå – Minnesgåva, 0910-71 56 10  070-159 66 26


Motivering: Med Reventberg, född 1948 i Trelleborg, har varit chef för Västerbottensteatern i Skellefteå sedan 2005. Hon har en gedigen bakgrund som skådespelare, regissör och dramatiker. Tillsammans med några studentkamrater i Lund var hon i början av 1970-talet med och bildade Nationalteatern i Göteborg. Hon har dessutom jobbat med radioteater, teve, film och opera. Till de mer kända filmrollerna hör den som Birks mamma i ”Ronja Rövardotter”, Tage Danielssons film från 1984 som bygger på en av Astrid Lindgrens älskade böcker.
Med sin drastiska och slagfärdiga humor är en av Med Reventbergs främsta styrkor hennes förmåga till en god publikkontakt. Hon har genom åren blivit en mycket uppskattad och välkänd person, såväl i Skellefteå som i länet. Genom henne har också Teatersveriges ögon allt mer vänts mot Skellefteå. Många fler vet idag att Västerbottensteatern finns och statusen har höjts tack vare hennes insatser. Genom hennes försorg har också det muntliga berättandet fått en fast spelplats i länet med målet att bli ”Europas ledande berättarteater”.
Med Reventberg är målmedveten men har samtidigt fötterna på jorden och gör inget förhastat. ”Vi sover på saken”, ”vi lägger det bakom örat” är något som hon ofta säger och gör. Hon är envis och arbetar hängivet för det hon tror på samtidigt som hon har ett demokratiskt arbetssätt och pratar och lyssnar på argument för att hitta lösningar som alla kan vara med på.
För att ha satt Västerbottensteatern på kartan, i länet, i landet och i Europa, för sin orubbliga tro på scenkonsten och för sitt enträgna arbete med Västerbottensteaterns konstnärliga utveckling utses hon till Region Västerbottens hedersstipendiat 2013.


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy