Skip to main content

Utlysning på 500 000kr för att motverka könsuppdelad arbetsmarknad i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2017 13:29 CET

Region Västerbotten öppnar nu en utlysning på 500 000kr för pilotsatsningar som syftar till att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden i Västerbotten.

Den 17 mars öppnar Region Västerbotten en utlysning för att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden. De som kan söka är aktörer som verkar i det företagsfrämjande systemet och kommunerna i länet. Förhoppningen är att en eller två pilotsatsningar kan genomföras i länet under juni 2017 - september 2018.

– Vi vet att kvinnor och män inte har samma tillgång till tillväxtresurser, både i Västerbotten och Sverige. Därför är detta uppdrag och denna satsning oerhört betydelsefull för vårt län. Med hjälp av denna satsning kommer vi kunna få fram bra modeller för att minska könssegregeringen på arbetsmarknaden och vi kommer att se en ökad jämställd tillväxt i länet, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt. Medel har fördelats till regionalt utvecklingsansvariga för arbetet på regional nivå under perioden 2016-2018. Målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. 

I Västerbotten kommer arbetet fokusera på två områden:

  • Motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden.
  • Anlägga ett intersektionellt perspektiv på den regionala finansieringen och det företagsfrämjande systemet.

Fakta om Jämställd regional tillväxt Västerbotten
Projektet Jämställd regional tillväxt Västerbotten bedrivs av Region Västerbotten i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten. Projekttiden är december 2016 - november 2018. Finansiering sker via Tillväxtverket, medfinansiering via Region Västerbottens regionala projektmedel.

Vidare till utlysningen.

För mer information:

Terese Bergbom
Projekt- och verksamhetsutveckling
terese.bergbom@regionvasterbotten.se 
070-699 57 36

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera