Skip to main content

Västerbotten i Almedalen: Ekologisk kompensation - styrmedel för värdering av naturkapital eller exploatörernas fribiljett?

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:50 CEST

Förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster blir allt mer påtagliga. EU har lagt fast målet att denna förlust ska hejdas till 2020, men för detta behövs nya styrmedel. Kan ekologisk kompensation vara en del av lösningen eller är det ett sätt för exploatörerna att köpa sig fria?

Både den svenska regeringen och EU har deklarerat att exploatering av markområden inte får ske på bekostnad av biologisk mångfald. Sveriges miljölagstiftning bygger på hänsyn och försiktighet men det visar sig att detta inte längre räcker. Det behövs nya styrmedel. Kan ekologisk kompensation vara en del av lösningen eller är det ett sätt för exploatörerna att köpa sig fria? En orsak till att naturkapital ständigt naggas i kanten är att ekosystemtjänster och biologisk mångfald oftast inte är prissatta. Vid etableringen av en ny väg, en energianläggning, en gruva eller ett industriområde finns förlusten av naturkapital inte med i investeringskalkylen. Kan miljöekonomiska verktyg hjälpa oss beräkna förlusterna och går de att kompensera? Vi som arrangerar och medverkar vid seminariet ser både möjligheter och risker med ekologisk kompensation. Men vi ser också att det är samarbetet mellan olika kompetenser som öppnar för lösningarna. Välkomna till vårt samtal!

Tid: 3 juli kl.12.30-14.00

Plats: Region Västerbotten, Novgorodgränd 1, Visby

Moderator:  Anders Esselin, Moderator, Man and Nature

Medverkande: Anders Enetjärn, VD, Enetjärn Natur. Olof Johansson, Miljö- och hållbarhetschef, Sveaskog. Åsa Soutukorva, VD, Enveco Miljöekonomi. Jan Terstad, Chef Skogs- och naturvårdsavdelningen, Naturskyddsföreningen. Lena Callermo, Chef Avdelningen för genomförande, Naturvårdsverket och Scott Cole, Miljöekonom, EnviroEconomics Sweden.

Webb: www.enetjarnnatur.se

För mer information: 

Josefin Blanck, Naturvårdskonsult, Enetjärn Natur AB, 0706-439010, josefin@enetjarnnatur.se

Pressinformation Region Västerbotten: 

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten,  070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.seRegion Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy