Skip to main content

Västerbotten i Almedalen: Hur skapar vi bättre liv för sjuka äldre?

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 13:31 CEST

Försöksverksamheterna är en del satsningen på bättre liv för sjuka äldre. Samtal kring erfarenheter och lärdomar utifrån tre modeller för att öka kvalitet och skapa sammanhang för äldre.

Med de mest sjuka äldres behov i centrum ska satsningen uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i högre grad utgår från de mest sjuka äldres behov. Multi7 i Västerbotten har arbetat fram en standardiserad arbetsprocess som bygger på att tidigt identifiera äldre med behov av vård och omsorg, bedöma, planera, åtgärda och kontinuerligt följa upp. I Örebro län har Visam-projektet tagit fram en modell för vårdplanering och informationsöverföring. Modellen innehåller beslutsstöd, rutiner för samordnad individuell planering och säkrad utskrivningsprocess. Landstinget och kommunerna i Blekinge satsar på att förbättra vården för äldre genom att ge stöd med hjälp av äldrelotsar. Allt arbete äldrelotsen gör sker utifrån individens behov. På den här mötesplatsen kan du delta, diskutera och mingla med oss.

Tid: Onsdag 3 juli 17.00-18.30, Fredag 5 juli 13.00-14.30 

Plats: Region Västerbotten, Novgorodgränd 1, Visby

Medverkande:

Annika Davidsson, Projektledare, Landstinget Bleking. Sarah Lundberg, Projektledare, Västerbottens läns landsting. Fredrik Svensson, Projektledare, Regionförbundet Örebro. Petra Henriksson, Projektledare, Umeå kommun. Annika Friberg, Projektledare, Regionförbundet Örebro. Anna-Karin Karlsson Lindell, Projektledare, Regionförbundet Örebro. Karin Karlsson, Projektledare, Regionförbundet Örebro.

För mer information:

Annika Davidsson, Landstinget Blekinge, 0734471595,annika.davidsson@ltblekinge.se

Sarah Lundberg, Västerbottens läns landsting, 0727291118,sara.lundberg@vll.se

Webb:

http://umea.se/multi7

.Pressinformation Region Västerbotten: 

Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör, Region Västerbotten, 070-231 93 22, ingela.hjulforsberg@regionvasterbotten.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy