Skip to main content

Västerbotten ökar kollektivtrafikresandet

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 12:58 CET

Resandet i Västerbottens kollektivtrafik har ökat enligt den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern som årligen analyserar resandet i kollektivtrafiken.

Marknadsandelen i kollektivtrafiken för Västerbottens län har ökat från 11 procent 2011 till 14 procent 2015 och ligger på en femteplats i landet efter de stora länen/regionerna.

- Ökningen av resandet beror bland annat på en stabilitet i trafiken som lockar kunder, säger Heidi Thörnberg vid kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten. Att stadstrafiken i Umeå ökar har också stor betydelse.

I Kollektivtrafikbarometern efterfrågas förutom resvanor även kundnöjdhet samt ”kom fram i tid”.

På frågan ”kom fram i tid” visar sig Västerbotten ligga i topp tillsammans med Värmland med 94 procents kundnöjdhet. Snittet för samtliga regelbundna resenärer på samma fråga ligger på 85 procent.

Analysen av resultatet i Kollektivtrafikbarometern är att resenärer i norra Sverige ger kollektivtrafiken något bättre kvalitetsomdömen än övriga landet. Nöjdhet med senaste resan ligger i Västerbotten på 83 procent, en hög nivå jämfört med 81 procent avseende hela riket. Det har visat sig att kan kopplas till utbudet av trafik och linje-/tursträckning.

En analys av nöjdheten fördelat på tätorter i landet visar att Umeå ligger på tio i topp med 85 procents kundnöjdhet.

Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuas per telefon, både med de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten.

Hela undersökningen finns att läsa här.

För mer information:

Heidi Thörnberg

Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten

0705165735, heidi.thornberg@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy