Skip to main content

Västerbotten stärker positionen i det regionala utvecklingsarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 13:12 CET

Igår beslutade regeringen att Region Västerbotten får ansvaret i Övre Norrland för framtagande av program för den Europeiska regionala fonden och Europeiska socialfonden, perioden 2014–2020. Området Övre Norrland omfattar både Västerbotten och Norrbotten.

– Att vi övertar ansvaret för de här strategiskt viktiga frågorna från Länsstyrelsen i Norrbotten visar att vi har stark legitimitet i både EU och nationellt, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

I Övre Norrland har den Europeiska regionala fonden, under 2007–2013 finansierat projekt med 2 096 miljoner kronor och den Europeiska socialfonden med 449 miljoner kronor.

– Det är betydande belopp som har en avgörande betydelse för regionens utveckling och tillväxt. Genom ansvaret att ta fram programmet kan vi påverka hur pengarna används i vår del av landet. Vi får en helt annan insyn i beslut på såväl nationell nivå som i EU, säger Erik Bergkvist.

I de fyra nordliga länen är Region Västerbotten det enda politiska organet med uppdrag för samordning och insyn i processen och Erik Bergkvist tror därför att Västerbotten och regionförbundet stärker sin position i arbetet med tillväxt och utveckling i norra Sverige. Han menar att politiken i de fyra nordliga länen, har en upparbetad struktur genom olika nätverk som exempelvis Europaforum.

Arbetet med programskrivning påbörjas under våren i nära samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och pågår parallellt med EUs budgetprocess. Arbetet med EUs budget är försenad, men ska börja gälla 2014.
Läs mer om regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/208195 

Fakta Regionala fonden för övre Norrland för perioden 2007–2013
Det övergripande målet för programmet är att bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa.
Den regionala fonden för övre Norrland omfattar Norrbotten och Västerbotten och ska användas till insatsområden som innovation, förnyelse och tillgänglighet. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet med uppgift att förvalta Regionalfonden i Sverige.
Läs mer: http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/euprogram/ovrenorrland.4.21099e4211fdba8c87b800017079.html

Fakta Europeiska socialfonden för perioden 2007–2013
Europiska socialfonden ger stöd till projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. Programområde 1 handlar om att underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav, programområde 2, är inriktad på de som står långt ifrån arbetsmarknaden och ska ge ökad möjlighet för deltagarna att komma in och stanna kvar på arbetsmarknaden.
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden i Sverige.
Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland prioriterar vilka projekt som ska finansieras från regionala och sociala fonden. Övre Norrland består av Norrbottens och Västerbottens län. Förvaltande myndigheter är Tillväxtverket och ESF-rådet för regionala respektive sociala fonden.
Läs mer på: www.esf.se

För mer information:
Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, 070 618 68 55
Anna Lassinantti, vice regiondirektör, anna.lassinantti@regionvasterbotten.se, 070 514 63 75
Terese Ryndal, internationell strateg, Region Västerbotten, terese.ryndal@regionvasterbotten.se, 070 690 57 06
Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy