Skip to main content

Västerbottens kulturstipendier 2016

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 14:29 CEST

Region Västerbottens förbundsstyrelse har beslutat att tilldela Ida Hansson, Umeå, årets bildkonststipendium på 150 000 kronor. Kulturstipendiet för film tilldelas Sophia och Lisa Josephson, Nordmaling, och för litteratur Anne Wuolab, Lycksele – båda dessa stipendier är på 75 000 kronor vardera.
Årets hederspris, i form av en skulptur, tilldelas kulturjournalisten Kerstin Berggren, Umeå.
 

- Det är mycket hedrande att bo i ett län med så mycket konstnärlighet och kulturkompetens, säger Nina Björby, kulturberedningens ordförande vid Region Västerbotten.
- Tack vare stipendierna får nu några av dessa, i hård konkurrens, möjlighet att utveckla sitt skapande och konstnärsskap. Utan kulturen och konstnärerna hade inte Västerbotten haft den utveckling vi ser och vi är glada att vi kan vara med och bidra till detta.

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län. Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildområdet. Bildkonststipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län.

Från och med år 2014, under en försöksperiod på tre år, prioriteras två kulturella områden som varierar från år till år. Under år 2016 är dessa områden film och litteratur och varje stipendium uppgår till 75 000 kronor vardera.
Med anledning av Kulturhuvudstadsåret har summan för bildkonststipendiet höjts till 150 000 kronor under försöksperioden. Hedersstipendiet, som i år tilldelas kulturjournalisten Kerstin Berggren från Umeå, påverkas dock inte.

- Att lyfta kulturjournalist Kerstin Berggren som hedersstipendiat var en självklarhet då hon länge varit, och är, en stor förebild och inspirationskälla. Berggren har betydelse inte bara för Västerbotten och Sverige utan för hela världen. De reportage, intervjuer och dokumentärer Berggren skapat är ovärderliga, säger Nina Björby.

Stipendiaterna kommer att uppvaktas under en ceremoni i samband med Mötesplats Lycksele den 1 juni.

Nomineringarna för respektive kategori lyder:

FILM (75 000kr)
Region Västerbottens kulturstipendium 2016 inom området film tilldelas Sophia och Lisa Josephson, Nordmaling.
Med sin observerande blick, integritet och respekt för huvudpersonerna berättar de om en del av den västerbottniska samtiden. Med varsam hand lyfter Sophia och Lisa upp en historia som annars sällan gestaltas. I dokumentärfilmen Tryggt Tråkigt Norsjö blandas en sorglös ungdomstid med landsbygdens rådande villkor, ett arbetarsamhälle som sakta men säkert avbefolkas.
Sophia och Lisa har genom sitt filmprojekt om två unga tjejer från Norsjö gjort ett starkt intryck. Den här historien vill vi se förverkligas av dessa skickliga västerbottniska regissörer.

Sophia Josephson: 070-2875369
Lisa Josephson: 070-3028928

LITTERATUR (75 000kr)
Region Västerbottens kulturstipendium 2016 inom området litteratur tilldelas Anne Wuolab, Lycksele. 
Anne arbetar aktivt på flera fronter för att öka utgivningen på samiska och stärka det samiska språket. Hon gör det dels genom sin roll som ordförande för den nya samiska författar- och skribentföreningen Bágo čálliid searvi, dels genom att själv verka som författare. Hennes kommande roman utspelas i Vilhelmina och berör den nya samiska verkligheten med förvaltningskommuner, och de möjligheter och problem som detta kan innebära. Anne ställer sig frågan om Sápmi kan bidra till välfärdsbygget och glesbygdsutvecklingen.
Genom stipendiet vill vi ge ett samiskt författarskap utvecklingsmöjligheter.

Anne Wuolab, 070-5979119

BILDKONST (150 000kr)
Region Västerbottens bildkonststipendium 2016 tilldelas konstnären Ida Hansson, Umeå.
Likaså hennes alter ego; Galatica - tidsresenären som förflyttar sig både bakåt som framåt i tiden för att söka och ge plats åt sina medpassagerares högst personliga berättelser och livsöden. Genom Idas vilja att ge röst och gestalta dessa berättelser – ges även vi möjlighet att reflektera över vår egen identitet och samtid gällande frågor som rör, makt, genus och normalitet.
Ida arbetar främst med video och performance.

Ida Hansson, 070-5087875

HEDERSSTIPENDIUM (skulptur)
Kulturberedningens hedersstipendium 2016, i form av en statyett, tilldelas Kerstin Berggren, Umeå.
Kerstin, en av Sveriges ledande kulturjournalister med hela världen som sitt arbetsfält, får hedersstipendiet för sin nyfikenhet och sitt aldrig sinande engagemang att genom radio skapa ovärderliga dokumentärer, intervjuer och reportage för oss att lyssna på nu och för människor att lyssna på i framtiden - i Västerbotten, i Sverige och i världen.
Med känsla för kvalitet, originalitet och sammanhang har Kerstin lyckats skapa intresse kring och ge röst åt många olika kulturella uttryck och kulturaktörer - alltifrån ännu okända kulturskapare till de allra största. Kerstin är och kommer alltid att vara en förebild och en inspirationskälla.

Kerstin Berggren, född 1949, började på Sveriges Radio i Umeå i början av 70-talet. Allt sedan dess har hon bidragit till Sveriges Radios folkbildande uppdrag med att sprida och fördjupa kunskap om människor, konst, kultur och vetenskap bland annat i Dagens Eko och Sveriges Radios kulturredaktion med placering vid Radio Västerbotten. 

Kerstin Berggren, 070-615 17 32

För mer information:

Nina Björby (S) | nina.bjorby@regionvasterbotten.se | 070 627 49 96
Ingela Gotthardsson | ingela.gotthardsson@regionvasterbotten.se | 070-788 05 24

Presskontakt

Emil Hägglund | emil.hagglund@regionvasterbotten.se | 076-141 05 05

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.