Skip to main content

Västerbottens län först med att anta Äldreplan 2013-2020

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 13:36 CEST

Västerbottens län är först ut i landet med att anta en Äldreplan 2013-2020 som utarbetats i samverkan mellan Västerbottens läns landsting och länets 15 kommuner. Samråd har skett med länspensionärsorganisationerna via seminarier.

AC- Konsensus, politiskt samverkansorgan med företrädare från länets kommuner och landstinget, antog vid onsdagens möte i Lycksele två viktiga planer- Äldreplan 2013-2020 med sikte på 2040 och Handlingsplan för sjuka äldre 2012-2030  i Västerbotten.

– Planerna ska vara vägledande i landstingets och kommunernas arbete att garantera att det ska vara tryggt och gott att leva, bo och åldras i Västerbotten, Bert Öhlund, ordförande i AC- Konsensus 

Målbild för äldreplanen 

Den regionala äldreplanen omfattar många områden som vänder sig till Västerbottningarna 65 år och äldre. Den beskriver både nuläge och framtid. Den är inte en manual för hur man ska göra utan ett redskap för att utveckla samarbete på många olika plan och utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Medborgarna ska känna sig trygga i att åldras i Västerbotten. Planens målbild visar på dessa möjligheter. Planen ska antas av Västerbottens läns landsting och länets 15 kommuner och ska följas upp regelbundet.

– Äldreplanen är ett bra verktyg för samverkan så att vi gemensamt når målbilden att våra äldre ska känna sig bemötta på ett bra sätt och få den vård och omsorg de har behov av. Planen kan även vara ett stöd i att klara de personal- och kompetensbehov vi har i framtiden, säger Harriet Hedlund, sammankallande Äldreplanens styrgrupp och ordförande i Nämnden för Folkhälsa och Primärvård i Umeåregionen.

Kontaktperson: Äldreplan Västerbotten 2013-2020

Harriet Hedlund, Ordförande i Nämnden för Folkhälsa och Primärvården i Umeåregionen, Mobil: 070-3974622

Handlingsplan 2013-2020

Bättre liv för sjuka äldre i Västerbotten

”Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet,
med tillgång till god vård och omsorg”

1.  Sammanhållen vård och omsorg

2.  God vård i livets slutskede

3.  Preventivt arbetssätt

4.  God vård vid demenssjukdom

5.  God läkemedelsbehandling

Kontaktperson: Handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre

Elenor Granström, Samordnare VLL, 
mobil: 070 323 97 56


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy