Skip to main content

Västerbottens och Norrbotten – Sveriges ledande gruvregion

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 10:27 CEST

Tisdag 23 oktober träffas aktörer från Norrbotten och Västerbotten i Skellefteå för att diskutera det fortsatta genomförandet av den regionala mineralstrategin.

– Gruvindustrin innebär spännande möjligheter till utveckling och tillväxt i delar av våra län som just nu har en minskande befolkning. Samtidigt ska vi skapa förutsättningar för en långsiktig regional utveckling med andra livskraftiga, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Region Västerbotten är ansvarig för Västerbotten i arbetet med att ta fram en gemensam mineralstrategi för Västerbotten och Norrbotten.

Rader av nedläggningar har vänts till expansion och öppnande av nya gruvor. På många sätt en historisk vändning som kan ha avgörande betydelse för norra Sveriges tillväxt, men också en motkraft för avfolkande inlandsorter.
I spåren av prospektering och öppning av gruvor följer mängder med frågor om hur det kommer påverka miljön, människors vardag, bostäder, infrastruktur och samhällsservice. En mineralstrategi för Västerbotten och Norrbotten ska på ett ansvarsfullt sätt ge vägledning till politiker och myndigheter i beslut om drift och utveckling av våra nuvarande gruvor och en tillkomst av nya.
Erik Bergkvist menar att vi måste vända ett kolonialt tänkande.
– Vi har en till stora delar outnyttjad resurs, då vi skickar obearbetat material ut i världen, material som i högre grad skulle kunna förädlas på plats och ge ytterligare arbetstillfällen i flera led, säger Erik Bergkvist.

Mineralstrategins bärande vision är att Norrbotten och Västerbotten på ett avgörande sätt ska bidra till att Sverige fortsatt ska vara den ledande gruvnationen i Europa. Visionen förutsätter insatser längst hela värdekedjan: prospektering – gruvdrift – anrikning – metallurgi – forskning/utbildning – myndighetsutövning – samhällsbyggande.

– Norrbotten och Västerbotten är Sveriges ledande gruvregion. Omfattande investeringar genomförs eller är på väg att genomföras, säger Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg. Detta ställer stora krav på samhällsomvandlingen, krav som många olika samhällsintressenter gemensamt måste möta. Det finns en samlad kompetens kring dessa frågor i våra bägge län.

– Länsstyrelsens konkreta åtgärder och insatser för att möjliggöra en tillväxt i gruvindustrin bidrar starkt till en långsiktigt hållbar utveckling av vårt län. Länsstyrelsen i Västerbotten arbetar också strategiskt med att hitta och utveckla kopplingen mellan gruvnäringen, skogsnäringen, besöksnäringen och kreativa näringar, säger Västerbottens tf. landshövding Birgitta Heijer.

Den regionala mineralstrategin pekar ut tre viktiga områden att arbeta vidare med:
Samhällsutveckling
Forskning och utbildning
Företag i mineralklustret
Strategin utgör även ett inspel till regeringens kommande nationella mineralstrategi.

– Det är av yttersta vikt att de bägge länens roll, möjligheter och förutsättningar får största möjliga genomslag även i det nationella arbetet, menar Sven-Erik Österberg.

Under seminariet kommer ett förslag till gemensam avsiktsförklaring att diskuteras.

Media är välkommen att delta hela eller delar av dagen.

Program för seminariet om den regionala mineralstrategin
Under seminariet varvas korta föreläsningar med möjligheter till frågor och synpunkter från deltagarna. Tiderna är preliminära.
09.30 Drop-in-fika
10.00 Moderator Lennart Gustavsson, Georange, har ordet.
”Välkommen till Skellefteå” – Kristina Sundin-Jonsson, kommunchef, Skellefteå
10.20 ”Norrbotten och Västerbottens län – Sveriges ledande gruvregion”, Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, Birgitta Heijer, tf. landshövding i Västerbottens län, Erik Bergqvist, regionråd, Region Västerbotten
10.45 ”Regionala mineralstrategin”, Arbetsgruppen för strategin ger en kort överblick
11.00 ”Människans behov av metaller och regionens roll och möjligheter”, Per Weihed, professor i mineralgeologi, Luleå tekniska universitet
11.30 ”Lokala samhällseffekter av gruvverksamhet”, Ulf Wiberg, professor i ekonomisk geografi, Umeå universitet
12.00 Kort diskussion där alla deltar, Lennart Gustavsson, Georange
12.15 Lunch
13.15 ”Regeringens uppdrag som gruvsamordnare”, Christina Lugnet, regeringens gruvsamordnare
13.30 ”Rennäringens perspektiv”, Representant från SSR
14.00 ”Rekrytering, bryta barriärer och kompetensförsörjning”, Eva Johansson, personalchef, Northland Resources
14.15 Fika
14.30 ”Miljö - en avgörande fråga för en hållbar mineralstrategi”, Länsstyrelsen i Västerbotten
14.45 ”Nu går vi till handling”, Moderator Lennart Gustavsson, Georange
15.15 (ca) Avslutning, Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbottens län

Kontaktpersoner:
Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten, 0920-960 05, 076-836 46 84
Erik Bergqvist, regionråd, Region Västerbotten, 070-618 68 55
Birgitta Heijer, t.f. landshövding i Västerbotten, 090-10 73 01, 070-593 35 29
Jörgen Niemann, strateg näringlivsfrågor, Region Västerbotten, 076-843 89 86
Tina Norgren, länsledningens stab, Länsstyrelsen i Norrbotten, 0920-961 34, 070-309 61 34

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy