Skip to main content

​Västerbottens kontor i Stockholm förlängt till 2021

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 14:09 CET

Västerbottens kontor i Stockholm är ett projekt med Region Västerbotten som huvudman, delfinansierat av Skellefteå kommun, Umeå kommun, Skellefteå kraft och Företagarna Västerbotten. Projektet har som ett viktigt syfte att underlätta det regionala utvecklingsarbetet och stärka påverkansarbetet mot nationell och internationell nivå. Projektets projektperiod gäller från 2015 till november 2018.

När verksamheten följts upp framgår det att projektet varit lyckat.

- Kontoret i Stockholm har blivit en uppskattad resurs i det regionala utvecklingsarbetet, säger Thomas Hartman, chef vid enheten för kommunikation och externa relationer vid Region Västerbotten. Det är en underlättande faktor i relationsbyggandet mellan Västerbotten och parter från övriga Sverige och världen.

Kontoret används främst av länets företagare, 32 procent av kontorets totala nyttjande. Region Västerbotten, länets kommuner, Skellefteå kraft och regionala nätverk är andra frekventa användare. Sammanfattningsvis är nyttjandegraden för kontoret 71 procent av den totala kapaciteten.

Kontoret används främst för aktiviteter som möten med externa parter, frukostmöten, arrangemang, seminarier och för videokonferensmöten mellan aktörer i Västerbotten och i Stockholm. Könsfördelningen bland de personer som använt sig av kontoret under perioden är 44 procent män och 56 procent kvinnor.

Resultat inom påverkan

Under projektperioden har påverkansarbetet utgått från en påverkansagenda, antagen av förbundsfullmäktige 2016. I agendan finns 14 konkreta mål som inbegriper samarbete med riksdag, regering och EU, varav 11 är delvis eller helt uppfyllda.

- Vårt arbete är en del i ett påverkansarbete där flera parter bidrar, säger Thomas Hartman. En fråga där vi till exempel kunnat se att vi bidragit till en positiv förändring är den sänkta energiskatten för förbrukning av el i datorhallar. Ett annat exempel är att det nu avsätts mer medel i den nationella transportplanen för trafiksatsningar i norra Sverige.

Framtid med utveckling

Västerbottenskontoret i Stockholm har beviljats medel för ytterligare en treårig projektperiod, från 2019–2021. Samtliga medfinansiärer finns kvar i den kommande projektperioden.

-Nu finns en fast plattform att agera på och utgå ifrån, säger Gabriella Hahr Werkmäster, kommunikationschef vid Skellefteå kommun.Norra Sverige står inför stora utmaningar och möjligheter och detta skapar förutsättningar och möjligheter att öka den kontinuerliga kontakten med centrala parter som har inverkan på olika verksamhetsområden. T ex stärks kontakterna med departement, myndigheter, huvudkontor, branschföreträdare mfl.

- Ambitionen är att utveckla kontorets verksamhet mot än mer samarbete med norra Sveriges representation i Bryssel; North Sweden European Office säger Thomas Hartman.

För mer information:

Thomas Hartman

Chef vid enheten för kommunikation och externa relationer Region Västerbotten

070-666 49 95, thomas.hartman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning och projektledare Ett Västerbottenskontor i Stockholm

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.