Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Bioekonomiskt nätverk påverkar i Bryssel

Bioekonomiskt nätverk påverkar i Bryssel

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 08:30 CET

Under rådande vecka är frågan om bioekonomi extra aktuell i EU. Den 16 november arrangeras ”Bioeconomy Policy Day” i Bryssel, vilket utgör ett bra tillfälle för regioner att orientera sig kring vad som händer i Europa. Här tar det nybildade bioekonomiska nätverket mellan regioner i Sverige plats för att träffa de svenska regionkontoren i Bryssel under en samverkansträff.

​11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

​11 regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 08:00 CEST

Med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige samlas nu 11 av Sveriges regioner i ett bioekonomiskt nätverk. Initiativtagare är Region Västerbotten och BioFuel Region. Projektet syftar till att stärka regionernas och allmänhetens kunskap om bioekonomi för att regionerna ska kunna bedriva ett klokt regionalt utvecklingsarbete och på bästa sätt stärka de näringar som berörs.

Norra Sverige ges möjlighet att påverka EU:s klimatpolitik

Norra Sverige ges möjlighet att påverka EU:s klimatpolitik

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 09:13 CEST

Magnus Matisons från BioFuel Region har fått förtroendet att representeraregionens bioekonomiska intressen i EUs bioekonomiska panel. Den viktiga utnämningen meddelades förra veckan och ger Västerbotten och Sverige avgörande påverkansmöjligheter i EU:s klimatpolitik.

Attraktionskraft Västerbotten vill få fler att bo på landsbygden

Attraktionskraft Västerbotten vill få fler att bo på landsbygden

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2013 11:29 CEST

Vi vill att fler ska bo, arbeta och/eller studera på Västerbottens landsbygd. På kort sikt vill vi få fram konkreta förslag på hur idéer fortare blir verklighet, hur hinder kan övervinnas och se nya idéer födas. Tid och plats: Torsdag 3 oktober bjuder vi in till ett möte på Granö skola i Vindelns kommun med syftet att öka attraktionskraften i Västerbotten.