Hjälpmedelscentrum utnämnd till mest hälsobefrämjande arbetsplats bland regioner i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 11:07 CEST

Sen några år tillbaka är Region Västmanland med i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex och Hälsoindex. Hjälpmedelscentrum, som är en del av Region Västmanland, har i jämförelse med förvaltningar i andra regioner det bästa värdet på Hälsoindex.

Hjärtinfarktvården i Västerås fortsatt i topp

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 08:21 CET

Västmanlands sjukhus Västerås hör fortsatt till de sjukhus i Sverige som har allra bäst hjärtinfarktvård. Sjukhuset hamnar på tredje plats i det nationella kvalitetsindexet Swedehearts ranking 2018.

SMS-livräddare har larmats elva gånger

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 14:53 CET

SMS-livräddning har varit aktivt i två månader i Västmanland, och under december och januari har SMS-livräddare larmats ut elva gånger.

- Vi har utvärderat systemet efter den första tiden och det fungerar väl. I åtminstone två fall har SMS-livräddare hunnit på plats före ambulansen och inlett livräddande insatser, säger Lars-Erik Hedin, ansvarig för SMS-livräddning i Västmanland.

I dagsläget finns över 1 600 SMS-livräddare registrerade i Västmanland och fler är välkomna att registrera sig.

SMS-livräddning innebär att invånare som har utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, registrerar sig som SMS-livräddare via en app i sin mobiltelefon.

Vid ett misstänkt hjärtstopp söker systemet efter SMS-livräddare i närheten. De som accepterar vägleds till det misstänkta hjärtstoppet eller via närmsta hjärtstartare om någon sådan finns i närheten.

- Om det finns hjärtstartare på exempelvis din arbetsplats eller bostadsrättsförening så se gärna till att den registreras i hjärtstartarregistret. Den tillsammans med SMS-livräddning kan spela en stor roll i att rädda en människas liv, säger Lars-Erik Hedin.

Mer information finns på 1177.se/Vastmanland/smslivraddare/ eller smslivraddare.se


Kontaktperson:

Lars-Erik Hedin, leg ambulanssjuksköterska, förvaltningsledare SMS-livräddning
0224-580 51/ 021-17 57 41

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

SMS-livräddning har varit aktivt i två månader i Västmanland, och under december och januari har SMS-livräddare larmats ut elva gånger.

Läs vidare »

Stora besparingar med ny behandlingsmodell

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 15:27 CET

Akut inflammation av tarmfickor behöver inte behandlas med antibiotika och patienterna behöver inte ens vårdas på sjukhus. Det visar den avhandling som Daniel Isacson, specialistläkare på kirurgkliniken i Västerås och doktorand vid Centrum för klinisk forskning, lägger fram den 8 februari.

- Sjukvården kan spara mycket pengar och minska onödig användning av antibiotika om dessa nya rön får genomslag, säger han.

Varje år drabbas tusentals svenskar av akut inflammation av tarmfickor på tjocktarmen (divertikulit). Behandling av okomplicerad divertikulit bestod tidigare av tarmvila, intravenöst dropp samt antibiotika på sjukhus.

En forskargrupp vid Centrum för klinisk forskning har tidigare visat att antibiotika inte påskyndar tillfrisknandet vid akut okomplicerad divertikulit. Följden blev att Västmanlands sjukhus Västerås 2011 upphörde med att ge denna patientgrupp antibiotika. Och 2014 började kirurgkliniken behandla patienterna i huvudsak i hemmet i stället för på sjukhuset.

Kirurgen Daniel Isacson har i sin avhandling närmare undersökt hur väl denna ändrade behandlingsmetod fungerar på både kort och lång sikt.

- Mina studier bekräftar att andelen komplikationer vid behandling utan antibiotika är låg, och att patienterna kan fortsätta behandlas i hemmet utan antibiotika med god medicinsk säkerhet.

Daniel Isacson har även undersökt de ekonomiska effekterna av de nya behandlingsrutinerna. Han kan visa att antalet vårddagar i det närmaste halverades, från 677 dagar 2011 till 344 dagar 2014. I pengar motsvarade minskningen nästan två miljoner kronor per år för sjukvården i Västmanland.

- Vi vill att våra studier ska leda till att den nya behandlingsmodellen sprider sig till andra sjukhus. På så sätt blir fler sjukhussängar tillgängliga för andra patienter samtidigt som vi får en mer rationell antibiotikapolicy, säger Daniel Isacson.

Disputation
Titel:     Treatment of Acute Uncomplicated Colonic Diverticulitis
Tid:       Fredagen den 8 februari 2019, kl 09:00
Plats:    Vårdskolans aula, Ing 21, Västmanlands sjukhus Västerås


För mer information kontakta:

Daniel Isacson, Specialistläkare (allmän kirurg) och doktorand
021-17 30 00

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Akut inflammation av tarmfickor behöver inte behandlas med antibiotika och patienterna behöver inte ens vårdas på sjukhus. Det visar den avhandling som Daniel Isacson, specialistläkare på kirurgkliniken i Västerås och doktorand vid Centrum för klinisk forskning, lägger fram den 8 februari.

Läs vidare »

Mellansvenskt läkemedelsforum i Västerås 6 – 7 februari

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 08:34 CET

Den 6-7 februari samlas 700 läkare i Västerås för gemensamma utbildningsdagar på Mellansvenskt läkemedelsforum.

Mellansvenskt läkemedelsforum

På konferensen, som arrangeras gemensamt av Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen, kommer viktiga områden inom läkekonsten att behandlas. Det kommer bland annat att handla om beroende, benskörhet, diabetes och eksem.

Programmet finns här: https://www.regionorebrolan.se/Files-sv/%C3%96rebro%20l%C3%A4ns%20landsting/V%C3%A5rd%20och%20h%C3%A4lsa/F%C3%B6r%20v%C3%A5rdgivare/L%C3%A4kemedelskommitt%C3%A9n/Mellansv.L%C3%A4kemedelsforum2019/La%CC%88kemedelsforum_program2019_korr4%20(003).pdf

Tid:       6-7 februari
Plats:    Aros Congres Center, västerås

Media är välkomna.

För mer information kontakta:

Lars Lööf (lars.loof@regionvastmanland.se)
Björn Lundahl (bjorn.lundahl@dll.se)
Inge Eriksson (inge.eriksson@regionvastmanland.se)

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Den 6-7 februari samlas 700 läkare i Västerås för gemensamma utbildningsdagar på Mellansvenskt läkemedelsforum.

Läs vidare »

Ett år sedan regionen tog över sjukhuset i Fagersta

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 10:40 CET

Idag den 1 februari är det exakt 1 år sedan Region Västmanland tog över sjukhuset i Fagersta.

Fördröjd behandling av diabetes

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 15:19 CET

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en patient drabbats av en fördröjd behandling av diabetes.

En man i 50-årsåldern kontaktar vårdcentralen pga. besvär med urinträngningar, tungsveda och ökad törst. Vid läkarbesök framkommer 30 kg ofrivillig viktnedgång, stark törst och höga sockervärden i och ketoner (syra) i urinen. Patientens symptom bedöms orsakade av diabetes men ändå tas inget akut blodsocker utan patienten uppmanas komma tillbaka för två fasteblodsocker.

Inkomna provsvar på HbA1c (långtidsvärde för blodsocker) visar mycket högt värde 183 som dock ej bevakas eller tas om hand.

Patient kontaktar vårdcentralen igen då han inte mår bra och har högt blodsocker. Patient meddelar att en arbetskollega uppgett att han luktar aceton. Patient uppmanas först då att omgående uppsöka akutmottagningen där han läggs in för vård på sjukhuset. Patienten erhåller dropp, insulinbehandling och övervakning samt kontakt med diabetessköterska och dietist och kan sedan skrivas ut med både tablett som insulinbehandling för fortsatt uppföljning på vårdcentralen.

Vårdcentralen har vidtagit flera åtgärder för att förhindra ett upprepande av händelsen bl.a. hur provsvar tas om hand.

För mer information, kontakta

Margareta Ehnebom, Chefläkare Region Västmanland 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en patient drabbats av en fördröjd behandling av diabetes.

Läs vidare »

Positivt resultat för regionen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2019 14:26 CET

Region Västmanland redovisar ett resultat på 215 miljoner kronor för 2018. Resultatet är bättre än budget tack vare högre statsbidrag, bättre finansnetto samt överskott i regionstyrelsens anslag.

Patient fick infektion efter mindre ingrepp

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2019 11:11 CET

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en patient drabbades en infektion efter ett mindre ingrepp.

Kvinnan opererades för nageltrång. I samband med ingreppet spändes en gummislang runt tån för att förhindra blödning. Av någon anledning togs inte slangen bort efter operationen, utan den tog kvinnan själv bort 1-2 dagar senare. Då hade värken i tån tilltagit och hon hade feber och frossa.

Kvinnan fick läggas in på infektionskliniken där hon behandlades med antibiotika under flera veckor. Infektionen läktes men vid senaste kontrollen var kvinnan fortfarande öm och hade stickningar i tån. Det är oklart om symtomen blir bestående.

För mer information kontakta:

Helena Granstam-Björneklett, chefläkare
021-17 30 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en patient drabbades en infektion efter ett mindre ingrepp.

Läs vidare »

Länets första avancerad specialistsjuksköterska

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 13:31 CET

Avancerad specialistsjuksköterska är en helt ny roll inom sjukvården. Först ut med denna titel i Västmanland är Mahnaz Magidy som är nyanställd på kirurgkliniken. - Jag ska fungera som länk mellan sjuksköterskorna och läkarna, säger hon.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Kontakta Kommunikatör i beredskap vid brådskande ärenden under kvällar, nätter och helger.

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kjobelhel.zsnyqpluoandwz@ryfegtwiohtnvqxasbitmffanzuladondts.srteaq
 • 021-17 51 25
 • 070-345 41 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • evoqa.zpliqandllahtel@trrepcgiqionkpvanvstskmakqnlezandid.fiserk
 • 021 - 17 65 62
 • 072-153 00 31

Om Region Västmanland

Om regionen

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Adress

 • Region Västmanland
 • Regionhuset
 • 721 89 Västerås
 • Sweden
 • Vår hemsida