Cmensese32v3zghqzd6z

​Ny länsmuseichef till Västmanlands läns museum

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:10 CET

Region Västmanland välkomnar Jennie Schaeffer som ny chef för Västmanlands läns museum.

Media no image

​Fallskada Lex Maria-anmäls

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 08:30 CET

Region Västmanland har Lex Maria-anmält en händelse där en förvirrad patient på Medicinkliniken i Västerås föll och ådrog sig en höftfraktur.

Den utredning som gjorts visar på flera brister i samband med händelsen. Det handlar bland annat om utebliven fallriskbedömning, bristande dokumentation och överrapportering när patienten flyttades inom sjukhuset. Utifrån identifierade brister vidtas flera åtgärder för att minska risken för att liknande händer igen.

Patienten avled i ett senare skede men den aktuella skadan bedöms inte ha bidragit till dödsfallet.

För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har Lex Maria-anmält en händelse där en förvirrad patient på Medicinkliniken i Västerås föll och ådrog sig en höftfraktur.

Läs vidare »
Media no image

​Sveriges bästa hjärtinfarktvård – för tredje året!

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 16:00 CET

Sveriges bästa hjärtinfarktvård finns fortsatt i Västmanland. För tredje året ligger Västmanlands sjukhus Västerås på första plats i det nationella kvalitetsindexet Swedeheart.

- Fantastiskt roligt! Vi har inte bara behållit vår goda kvalitet, utan även kunnat förbättra oss ytterligare, säger Charlotta Hammar, ansvarig överläkare på Hjärt- och akutmedicinska sektionen på Västmanlands sjukhus.

- Rapporten visar att Västmanland har en hjärtsjukvård i toppklass. Verksamheten gör ett fantastiskt jobb som betyder mycket för västmanlänningarna, säger regionrådet Kenneth Östberg (S).

Sedan flera år mäts och följs olika indikatorer inom hjärtinfarktvården, både kring den akuta vården och kring uppföljningen upp till ett år efter en hjärtinfarkt.

Varje klinik poängsätts beroende på hur väl man klarar att uppnå målen, exempelvis tid till kranskärlsröntgen och ballongvidgning, medicinsk behandling, blodtrycks- och blodfettsmål, rökstopp och fysisk träning.

Sammantaget kan en klinik uppnå 11 poäng, vilket inget sjukhus hittills klarat. I år når Västerås 10 poäng (9,5 poäng förra året) – vilket är bäst i Sverige tillsammans med fyra andra sjukhus; Karolinska Solna, Kungälv, Danderyd och S:t Göran.

Sjukhuset i Köping når 8 poäng och hamnar på delad plats 22 av sammanlagt 72 kliniker.

- Rapporten är ett kvitto på att vårt målinriktade arbete för att förbättra hjärtsjukvården i länet är framgångsrikt, säger Charlotta Hammar.

Årsrapport 2017 finns att läsa på Swedehearts webbplats.

För mer information kontakta:

Charlotta Hammar, överläkare
021- 17 30 00

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Sveriges bästa hjärtinfarktvård finns fortsatt i Västmanland. För tredje året ligger Västmanlands sjukhus Västerås på första plats i det nationella kvalitetsindexet Swedeheart.

Läs vidare »
Sw8adujp4i9yxftt2n7a

Region Västmanland och Kommunal tecknar nytt kollektivavtal om hälsosamma arbetstider

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 14:15 CET

Media no image

Pressinbjudan - ny arbetstidsmodell ger nattarbete kortare arbetstid

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 14:38 CET

På onsdag den 14 februari undertecknar Region Västmanland och fackförbundet Kommunal ett nytt kollektivavtal för undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare och barnskötare som arbetar natt.

Avtalet ger reducerad arbetstid och ökar tiden för återhämtning. Sedan 2017 omfattas regionens sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor samt barnmorskor av samma arbetstidsmodell.

Välkommen att få veta mer om den nya arbetstidsmodellen vid en pressträff på Regionhuset i Västerås.

Tid: onsdag 14 februari klockan 13.00

Plats: Regionhuset, ingång 4

Medverkande:

Håkan Wittgren, Sjukhusdirektör

Yvonne Lipskog, Kommunal

Swen Frank, Kommunal

Siv Ekelund, Kommunal

Carola Lilja, Personalchef

Björn Forsberg, Förhandlingschef

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Läs vidare »
Media no image

​Medarbetarna i regionen trivs på jobbet

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 08:00 CET

Majoriteten av medarbetarna inom Region Västmanland trivs på arbetet och anser att deras kompetenser tas tillvara och att de får utvecklas i sitt arbete. Det visar Region Västmanlands nya medarbetarundersökning.

- Det är glädjande att merparten av medarbetare och chefer trivs och känner att de gör ett viktigt arbete. Arbetsglädje är en viktig förutsättning för att kunna erbjuda god vård och service till länets invånare, säger regionrådet Lena Johansson (S).

Årets medarbetarundersökning genomfördes under december då alla medarbetare och chefer fick möjlighet att svara på ett 80-tal frågor om bland annat arbetsmiljö, hälsa, motivation, medarbetarskap, ledarskap och styrning. Svarsfrekvensen var 78 procent vilket är åtta procentenheter högre än vid förra mätningen 2015.

Resultat visar på många styrkor såsom lärande i arbetet, återkoppling och effektivitet men också på förbättringsområden som handlar om att tydliggöra mål och få en ökad delaktighet. Vi ser också att det finns grupper som upplever att arbetsbelastningen är för hög.

- Organisationen har nu ett värdefullt underlag för att arbeta vidare med utvecklingsinsatser inom de områden som visade på förbättringsmöjligheter, säger HR-direktör Lena Freijd.

Syftet med medarbetarundersökningen är att ge ett underlag för ledning, chef och medarbetare att föra en dialog om vad som behöver utvecklas på arbetsplatsen för att regionen fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare.

För mer information kontakta:

Lena Johansson (S), regionråd
021-17 46 42

Lena Freijd, HR-direktör
021-17 45 75

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Majoriteten av medarbetarna inom Region Västmanland trivs på arbetet och anser att deras kompetenser tas tillvara och att de får utvecklas i sitt arbete. Det visar Region Västmanlands nya medarbetarundersökning.

Läs vidare »
Ligjcdzh4zj3dpes30wi

Rekordstor ökning av gästnätter i Västmanland.

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 11:24 CET

Media no image

​”Sjukhuset i Fagersta ska utvecklas”

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 15:27 CET

Den 1 februari tog Region Västmanland över verksamheten vid sjukhuset i Fagersta, som drivits av Mitt hjärta sedan 2010 på entreprenad.

Övertagandet uppmärksammades vid en ceremoni i sjukhusentrén på måndagen.

- Anledningen till att vi tog över verksamheten är att vi vill utveckla sjukhusvården i norra länsdelen. Vi vill förbättra samarbetet mellan sjukhusen i Fagersta och Köping, och öka möjligheterna för att utveckla samarbetet med kommunerna, säger regionrådet Kenneth Östberg (S).

Han berättar att arbetet med verksamhetsövergången överlag har gått bra och följt tidplanen. Detta tack vare stort engagemang från alla inblandade.

Medicinkliniken i Fagersta kommer att samorganiseras med Medicinkliniken i Köping med Johan Saaw som gemensam verksamhetschef.

- Jag är mycket nöjd över att så många av medarbetarna i Fagersta valde att följa med över till regionen. Det gör att vi har en stabil grund att bygga verksamheten på, säger Johan Saaw.

- Jag ser också fler fördelar med att verksamheterna i Fagersta och Köping ligger i samma organisation. Det innebär bland annat möjlighet atill närmare konsultation inom specialistområden som diabetes- och hjärtsjukvård.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg (S), regionråd
021-17 65 21

Johan Saaw, verksamhetschef
0221-264 76

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Den 1 februari tog Region Västmanland över verksamheten vid sjukhuset i Fagersta, som drivits av Mitt hjärta sedan 2010 på entreprenad. Övertagandet uppmärksammades vid en ceremoni i sjukhusentrén på måndagen.

Läs vidare »
Media no image

​Allt fler västmanlänningar är överviktiga

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 09:02 CET

Tobaksrökningen fortsätter att minska i Västmanland. Samtidigt ökar andelen med fetma. Var femte västmanlänning har nu ett BMI över 30. Det visar den nya rapporten från Liv och hälsa-undersökningen som Region Västmanland ger ut tillsammans med landstingen/regionerna i Uppsala, Örebro, Sörmland och Värmland.

– Det är positivt att vissa riskfaktorer som rökning och riskbruk av alkohol minskar, vilket visar att det är viktigt för regionen att fortsätta arbeta med levnadsvanor. En oroande trend, som är tydlig i den senaste undersökning och som vi måste adressera gemensamt i samhället, är att allt fler unga inte känner tilltro till sin omgivning, säger regionrådet Pernilla Rinsell (MP).

6 000 västmanlänningar har svarat på enkäten. Andelen som uppger att de har bra hälsa är 70 procent och har inte förändrats nämnvärt sedan 2012. Det finns fortfarande stora skillnader i hälsa beroende på utbildning, var man bor och om man har ett arbete eller inte.

Unga vuxna sitter mer än de äldsta

Rapporten visar att mer än hälften av alla västmanlänningar har övervikt eller fetma. Fetma är lika vanligt bland kvinnor och män, och andelen har nästan fördubblats sedan år 2000.

Samtidigt svarar många att de sitter tio timmar eller mer en vanlig dag. Unga vuxna (18-29 år) sitter mer än de allra äldsta (+85 år). Andelen stillasittande är högre bland män än bland kvinnor.

Åtta procent är rökare

Andelen rökare fortsätter att minska. 2017 rökte 8 procent av kvinnorna och männen jämfört med 19 respektive 14 procent år 2000. Rapporten visar att den minskning som skett i andelen som röker dagligen minskar de förväntade hälso- och sjukvårdkostnaderna.

20 procent av männen och 5 procent av kvinnorna snusar. Andelen dagsnusare har inte minskat.

Riskbruket av alkohol minskar totalt sett, både bland män och kvinnor, men ökar bland äldre. Fortfarande är det fler män (15 procent) än kvinnor (10 procent) som dricker så mycket alkohol att det räknas som riskbruk.

Värk och psykiska besvär vanligare bland kvinnor

– Värk i skuldror, nacke och axlar är vanligare bland kvinnor än bland män och vanligast i åldern 50-69 år. Även psykiska besvär förekommer i större utsträckning bland kvinnor, främst i yngre åldrar (18-29 år), säger epidemiologen Anu Molarius, ansvarig för undersökningen i Västmanland.

Kvinnor tar större ansvar för hemarbetet. 26 procent av kvinnorna och 14 procent av männen svarar att de lägger ned mer än 20 timmar på hemarbete.

En av tio rädd att förlora jobbet

Fler resultat från undersökningen:

 • De flesta känner sig trygga i sitt bostadsområde, men många kvinnor avstår ibland eller ofta från att gå ut ensamma på grund av rädsla.
 • Majoriteten trivs med sitt arbete, men 11 procent är oroliga att förlora jobbet.
 • Var tionde västmanlänning hade haft svårigheter med löpande utgifter det senaste året.
 • Många, i synnerhet yngre kvinnor, rapporterar att de blivit nedlåtande behandlade.
 • Två av tre är fysiskt aktiva och många vill förbättra sina levnadsvanor

Hela rapporten Liv & hälsa i Mellansverige 2017 finns att läsa på www.regionvastmanland.se/livochhalsa.

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP), regionråd
021-17 43 57

Anu Molarius, epidemiolog
021-17 45 83

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Tobaksrökningen fortsätter att minska i Västmanland. Samtidigt ökar andelen med fetma. Var femte västmanlänning har nu ett BMI över 30. Det visar den nya rapporten från Liv och hälsa-undersökningen som Region Västmanland ger ut tillsammans med landstingen/regionerna i Uppsala, Örebro, Sörmland och Värmland.

Läs vidare »
Media no image

​Säkrare elförsörjning på sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:00 CET

Ett antal ställverk vid Västmanlands sjukhus Västerås kommer att bytas ut för att säkra sjukhusets framtida elförsörjning. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.

- Ställverken är gamla och har bristande funktion. Det går heller inte längre att få tag i reservdelar till dem. Nya ställverk på sjukhuset kommer att ge stabilare elförsörjning och mindre risk för störningar inom vården, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

Ställverken har till uppgift att fördela elkraften inom sjukhuset i Västerås.

Investeringen beräknas till 15 miljoner kronor.


För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Ett antal ställverk vid Västmanlands sjukhus Västerås kommer att bytas ut för att säkra sjukhusets framtida elförsörjning. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • KIB
 • Presskontakt under jourtid
 • 021-17 69 94
 • 072-153 06 94
Kontakta Kommunikatör i beredskap vid brådskande ärenden under kvällar, nätter och helger.

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kjell.nylund@regionvastmanland.se
 • 021-17 51 25
 • 070-345 41 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • eva.lindahl@regionvastmanland.se
 • 021 - 17 65 62
 • 072-153 00 31

Om Region Västmanland

Om regionen

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Adress

 • Region Västmanland
 • Regionhuset
 • 721 89 Västerås
 • Sweden
 • Vår hemsida