Ta det försiktigt i halkan – långa väntetider på akuten

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 16:37 CET

Säsongens första halka slog till på måndagen. Det märktes på akutmottagningarna i Västmanland. Vid 15-tiden väntade 29 ortopedpatienter på akutmottagningen i Västerås.

- Just nu har vi långa väntetider på akutmottagningen för den som halkat och slagit sig, säger Liselott Sjöqvist, bitr sjukhusdirektör.

Det finns all anledning att ta det försiktigt när man rör sig utomhus, uppmanar hon.

- Använd gärna broddar om du går och dubbdäck om du cyklar. Bilister bör sänka farten och hålla avstånd för att undvika fler olyckor.
 

För mer information kontakta:

Liselott Sjöqvist, bitr sjukhusdirektör
021-17 50 88

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Säsongens första halka slog till på måndagen. Det märktes på akutmottagningarna i Västmanland. Vid 15-tiden väntade 29 ortopedpatienter på akutmottagningen i Västerås.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Framtidsdag på Karlsgatan 2, 15 december kl.12-16

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:00 CET

Framtidsdagen är ett event som vänder sig till invånare i Västmanland och är ett led i arbetet där Region Västmanland tar fram underlag till en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västmanland 2030.

23 miljoner kronor stärker miljöomställningen i Västmanland!

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 11:27 CET

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har prioriterat nio projekt som får EU-stöd i den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Region Västmanland tar hem Guldpillret 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 12:25 CET

Region Västmanland som har tagit krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende tar hem utmärkelsen Guldpillret 2018. Priset tilldelas årets bästa innovation för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador

Nyfödd fick för låg antibiotikados

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 14:00 CET

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en nyfödd pojke med allvarlig infektion fick för låg dos antibiotika.

Misstaget upptäcktes först efter 12 dagar när pojken fördes till Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan han blivit sämre. Antibiotikadosen fördubblades och pojkens tillstånd förbättrades. Han kunde senare skrivas ut med fortsatt uppföljning i hemmet.

Barn- och ungdomskliniken har vidtagit flera åtgärder för att undvika att något liknande ska hända igen.

 
För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har anmält en händelse enligt lex Maria där en nyfödd pojke med allvarlig infektion fick för låg dos antibiotika.

Läs vidare »

Äldre man avled efter fall från sjukhussäng

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 11:27 CET

Region Västmanland har lex Maria-anmält en händelse där en demenssjuk man i 90-årsåldern avled efter ett fall från en brits på Västmanlands sjukhus Västerås.

Mannen befann sig på akutmottagningen i väntan på förflyttning till vårdavdelning. Personalen satte upp sänggrindar för att han inte skulle falla ur britsen. Av någon anledning åkte grinden ner och mannen föll i golvet.

Han slog i huvudet och röntgades samma dag, men då syntes inga tecken på blödning. Fyra dagar senare gjordes en ny röntgenundersökning som visade en blödning, sannolikt orsakad av fallet. Mannen avled ytterligare några dagar senare till följd av blödningen.

Den undersökning som gjorts har inte kunnat fastställa varför sänggrinden åkte ned, men en trolig förklaring är att grinden inte fastnade i uppfällt läge.

Åtgärder är vidtagna för att detta inte skall hända igen

För mer information kontakta:

Johan Normark, chefläkare
021-17 46 41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i regionens långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har lex Maria-anmält en händelse där en demenssjuk man i 90-årsåldern avled efter ett fall från en brits på Västmanlands sjukhus Västerås.

Läs vidare »

I dag startar SMS-livräddning i länet

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 08:00 CET

I dag, den 30 november, börjar Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) att larma ut SMS-livräddare vid misstänkta hjärtstopp.

Sedan informationskampanjen började har cirka 1 000 personer anmält sig till att bli SMS-livräddare. Totalt finns därmed i Västmanland cirka 1 200 SMS-livräddare.

- Tekniken har varit på plats sedan en tid och provlarmen visar att systemet fungerar. Nu har personalen på Sjukvårdens Larmcentral blivit utbildad om hur och när de ska larma ut, berättar projektledaren Lars-Erik Hedin.

SMS-livräddning innebär att invånare som genomgått en utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, registrerar sig som SMS-livräddare via en app i sin mobiltelefon.

Om ett misstänkt hjärtstopp inträffar i deras närhet (inom 500 meter) skickas en förfrågan ut av SvLc. Tackar SMS-livräddaren ja guidar appen denne antingen direkt till hjärtstoppet för att påbörja hjärt-lungräddning eller förbi närmsta hjärtstartare.

Samtidigt utgår larm till ambulans och vid behov till räddningstjänsten.

Mer information om SMS-livräddning finns på 1177.se. Appen kan laddas ned via Appstore eller Google play.

 
Vid frågor eller funderingar kontakta:

Lars-Erik Hedin, projektledare
021-17 57 41, lars-erik.hedin@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

I dag, den 30 november, börjar Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) att larma ut SMS-livräddare vid misstänkta hjärtstopp i Västmanland.

Läs vidare »

Ny forskning i Västmanland ändrar operationsmetod

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 08:55 CET

När stomier (påse på magen) läggs i samband med ändtarmsoperationer används normalt ett särskilt förebyggande nät. Men ny forskning vid Centrum för klinisk forskning i Västerås visar att näten är verkningslösa samt att en förenklad operationsmetod med stomi är lämpad för gamla och sköra patienter.

- Vår forskning visar att profylaktiska nät inte minskar risken för bråck, vilket man tidigare antagit. Därför har vi i Västmanland slutat använda näten och tänker så göra till dess att annan övertygande forskning visar på nyttan med nät.

Det säger kirurgen och doktoranden Ingvar Sverrisson, som den 29 november lägger fram sin avhandling om komplikationer hos patienter som opererats för ändtarmscancer.

Ändtarmscancer drabbar varje år runt 2 000 personer i Sverige och är tillsammans med tjocktarmscancer den näst vanligaste cancern hos både män och kvinnor.

Vid operation för ändtarmscancer går det kirurgiska ingreppet ut på att avlägsna det tumörbärande tarmsegmentet. Beroende på var tumören sitter och hur sjuk patienten är används olika operationsmetoder. Ofta behöver patienten stomi (påse på magen), tillfälligt medan tarmskarven läker eller permanent

En vanlig komplikation vid stomi (påse på magen) är att bråck bildas som kan vara besvärligt för patienten. För att minska risken för bråck har sedan 2007 ett särskilt nät placerats kring stomin.

Ingvar Sverrisson och hans kollegor har studerat 206 patienter som fick permanenta stomier i samband med operation av ändtarmscancer. Patienter som opererades 1996-2006 som inte fick nät jämfördes med de som åren 2007-2012 fick nät. Resultaten visar att det inte är någon skillnad i bråckförekomst om patienterna fick nät eller inte.

- Vad vi däremot kan se är att övervikt är en riskfaktor, säger Ingvar Sverrisson.

I hans avhandling ingår även två studier av en operationsmetod kallad Hartmanns operation som ofta väljs för äldre och sjukare patienter. Metoden innebär att större delen av ändtarmen och en del av tjocktarmen tas bort och att patienten får permanent stomi. Därmed minskar risken för livshotande komplikationer.

Ingvar Sverrissons forskning bekräftar att komplikationsfrekvensen efter Hartmanns operation är låg, och att metoden är lämplig för operation av gamla och sköra patienter.

Disputation

Tid 29 november 2018, kl 13:00
Plats Samlingssalen, ingång 29, Västmanland sjukhus Västerås
Titel Rectal cancer: Aspects of post-operative complications
Opponent Professor Anna Martling, Karolinska Institutet


För frågor kontakta:

Ingvar Sverrisson, specialistläkare och doktorand
072-370 60 65

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

När stomier (påse på magen) läggs i samband med ändtarmsoperationer används normalt ett särskilt förebyggande nät. Men ny forskning vid Centrum för klinisk forskning i Västerås visar att näten är verkningslösa samt att en förenklad operationsmetod med stomi är lämpad för gamla och sköra patienter.

Läs vidare »

​Kraftig ökning av gonorré i Västmanland

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 07:32 CET

Antalet fall av gonorré har under 2018 ökat kraftigt i Västmanland. Jämfört med förra året har antalet fall mer än fördubblats.

- Vi har inget bra svar på varför gonorréfallen ökar så mycket i år medan antalet fall av klamydia i stort ligger kvar på samma nivå som tidigare, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Under åren 2015 - 2017 har 32 - 34 fall av gonorré anmälts varje år i Västmanland. I år har sjukdomsfallen ökat mycket kraftigt. Till och med oktober har 75 fall rapporterats.

De allra flesta har smittats i Sverige och det är fler som är yngre (under 23 år) nu jämfört med tidigare.

När det gäller hiv och syfilis är antalet fall ungefär desamma som tidigare år.

Antal fall av sexuellt överförda sjukdomar i Västmanland

Sjukdom         2017          Jan-okt 2018
Gonorré 32 75
Hiv 6 7
Klamydia 1050 820
Syfilis 4 4
Summa 1092 906

 
För mer information kontakta:

Madeleine Åkerlind, samordnare för hiv/STI och sexuell hälsa
021-17 65 25

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare
021-17 51 21

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Antalet fall av gonorré har under 2018 ökat kraftigt i Västmanland. Jämfört med förra året har antalet fall mer än fördubblats.

Läs vidare »

​Hjärtsektionen får regionens arbetsmiljöpris Solrosen 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 15:12 CET

Hjärtsektionen är vinnare av Region Västmanlands arbetsmiljöpris Solrosen 2018. Priset delades ut på onsdagen i samband med regionfullmäktiges möte.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Kontakta Kommunikatör i beredskap vid brådskande ärenden under kvällar, nätter och helger.

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kjtvelvcl.ranytsluzzndou@rqmegyyiolanvanaslstmqvanaklamcndbo.sqfefy
 • 021-17 51 25
 • 070-345 41 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • evoua.vfligondjxahufl@ywrefwgianonfzvabqstepmajmnlunanend.ldseth
 • 021 - 17 65 62
 • 072-153 00 31

Om Region Västmanland

Om regionen

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Adress

 • Region Västmanland
 • Regionhuset
 • 721 89 Västerås
 • Sweden
 • Vår hemsida