​Kvinna fick kraftig blödning efter abort

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 11:10 CEST

Region Västmanland har anmält en händelse enligt Lex Maria där en kvinna tidigare i år fick medicinsk abort i hemmet trots flera riskfaktorer, bland annat behandling med blodförtunnande läkemedel.

Kvinnan drabbades av en kraftig blödning som krävde blodtransfusion och vård på intensivvårdsavdelning samt vanlig vårdavdelning.

Hon återhämtade sig och har inte drabbats av bestående skada.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av chefläkare Helena Granstam-Björneklett.
 

För mer information kontakta:

Helena Granstam-Björneklett, chefläkare
021-17 30 00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000 - 5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har anmält en händelse enligt Lex Maria där en kvinna tidigare i år fick medicinsk abort i hemmet trots flera riskfaktorer, bland annat behandling med blodförtunnande läkemedel.

Läs vidare »

​Klinik missade käkfraktur

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 08:00 CEST

Region Västmanland har anmält en händelse där en folktandvårdsklinik i Västerås missade en käkfraktur på en patient.

Patienten hade blivit sparkad och sökte hjälp för värk och svullnad i munnen. Hon fick antibiotika och hjälp med de skadade tänderna.

En dryg månad senare återkom kvinnan akut med bland annat spridd infektion i underkäken och svårighet att gapa. Denna gång gjordes en mer omfattande röntgenundersökning och en fraktur i käken konstaterades. Patienten remitterades akut till Käkkirurgen, och efter operationen mådde hon bättre och kunde äta igen.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria av anmälningsansvarig tandläkare.

För mer information kontakta:

Ann-Mari Fahlgren, anmälningsansvarig tandläkare
021-17 67 80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.
Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanland har anmält en händelse där en folktandvårdsklinik i Västerås missade en käkfraktur på en patient.

Läs vidare »

Västmanland i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 08:00 CEST

Hur skapar vi livskraft för människor och företag i städer och på landsbygd? I Västmanland samverkar vi för utveckling och tillväxt. Under årets Almedalsvecka delar vi med oss av våra erfarenheter av samverkan kring framtidens utmaningar inom hälsa och vård, kollektivtrafik, näringsliv, hållbar utveckling, kompetensförsörjning och digitalisering. Välkommen till Västmanland i Almedalen!

​Premiärvisning av Mälartåg

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 10:00 CEST

Idag kunde Mälardalens nya spårbundna stolthet visas upp på Stockholms Centralstation för allra första gången – Mälartåg. Det första, av totalt 33 nya tåg, som inom ett par år ska trafikera fyra linjer i Mälardalen. Mälartåg är speciellt framtagna för att passa regionalt pendlande och är en viktig del i arbetet för att utveckla den regionala tågtrafiken i Mälardalsregionen.

Region Västmanland vill bli bättre på att bemöta hbtq-personer

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 12:00 CEST

I år medverkar Region Västmanland för första gången i egen regi på Västerås Pride. Regionens monter finns vid regnbågstorget under Västerås Cityfestival 28-30 juni mellan kl. 12-18. I montern kommer det att finnas möjlighet att lämna förslag på hur regionen kan bli bättre på att möta hbtq-personer i vardagen.

​Samordnare ska förbättra elevhälsan i länet

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:15 CEST

En gemensam samordningsfunktion bör inrättas i Västmanland för att förbättra elevhälsan. Det anser regionstyrelsen som på onsdagen ställde sig bakom förslaget om samordningsfunktion för elevhälsan, under förutsättning att länets kommuner också gör det.

- Det här är ett utmärkt exempel på hur vi kan förbättra samarbetet mellan vård och skola och utveckla vårt gemensamma stöd för barn och ungas hälsa, säger regionrådet Pernilla Rinsell (MP).

- I dag saknas bra kontaktvägar mellan regionens olika enheter, t ex BUP och Barnkliniken, och elevhälsan i länet. Samordningsfunktionen ska fylla det tomrummet, något som är särskilt viktigt för de mindre kommunerna, säger regionrådet Hans Jansson (V).

Samordningsfunktionen gäller för elevhälsans medicinska del. Den ska bestå av samordnande skolsköterska (80 procent) och samordnande skolläkare (20 procent).

Verksamheten ska bekostas gemensamt av Region Västmanland och länets kommuner.
 

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP), regionråd
021-17 43 57

Hans Jansson (V), regionråd
021-17 59 90

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Läs vidare »

​Regionen skärper bredbandsmålen

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 08:56 CEST

2025 ska hela Västmanland ha tillgång till snabbt bredband. Det framgår av Region Västmanlands uppdaterade bredbandsmål som regionstyrelsen på onsdagen godkände.

­- Vi anpassar oss till den nya nationella bredbandsstrategin som beslutades i december 2016. Tillgång till snabbt bredband är oerhört viktigt för länets möjlighet att utvecklas och attrahera företag och invånare, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Målet för Västmanlands bredbandsstrategi är följande:

 • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
 • År 2025 ska hela Västmanland ha tillgång till snabbt bredband.

Enligt PTS Bredbandskartläggning 2017 hade 76 procent av Västmanlands hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Skillnaden mellan stad och land är stor. Utanför tätort och småort hade 18 procent förra året tillgång till snabbt bredband.
 

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
021-17 46 77

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

2025 ska hela Västmanland ha tillgång till snabbt bredband. Det framgår av Region Västmanlands uppdaterade bredbandsmål som regionstyrelsen på onsdagen godkände.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Premiärvisning av Mälartåg

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 08:51 CEST

Välkommen på premiärvisning av Mälartåg – regionens nya moderna, komfortabla regionaltåg som snart ska trafikera fyra linjer inom Mälardalen.

​Regionens solcellspark byggs i Köping

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 16:25 CEST

Region Västmanlands planerade solcellspark ska byggas i Köping. Anläggningen kommer att producera 10 procent av regionens totala elförbrukning (3 000 megawattimmar år).

Regionstyrelsen gav på onsdagen regiondirektören i uppdrag att upphandla solcellsparken.

Däremot kommer regionen vare sig att att bygga eller äga solcellsparken. I stället förordas en så kallad PPA-lösning (Power Purchase Agreement) som innebär att regionen köper el från solcellsparken och låter en entreprenör bygga, äga och drifta den.

- Det är bättre att den som är expert på att bygga och driva en solcellspark gör det. Regionen behöver därmed inte göra några investeringar men lovar i gengäld att köpa el från anläggningen under minst 30 år, säger Andreas Porswald.

Den stora solcellsparken, som kommer att behöva en markyta om sju hektar, kommer att ligga i Köpings kommun. Anledningen är bland annat att Köping tack vare närheten till Mälaren har många soltimmar och dessutom närhet till ett stabilt elnät.

- Köpings kommun är positiva till att etablera en 3000 Mwh solcellspark. Detta sätter Köping och Västmanland på kartan och är en del av regional utveckling för energiteknik, söger Andreas Porswald.

Solcellsparken beräknas minska regionens miljöpåverkan med 270 ton koldioxid om året.

Mot beslutet reserverade sig M, C, KD, L och SD.
 

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Region Västmanlands planerade solcellspark ska byggas i Köping. Anläggningen kommer att producera 10 procent av regionens totala elförbrukning (3 000 megawattimmar år).

Läs vidare »

​Heterosexuella killar mår bäst bland unga

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 08:00 CEST

Det finns betydande skillnader i hälsa mellan elever i årskurs 9 i Mellansverige. Det framkommer i en undersökning om hälsan hos unga uppdelat på kön, socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättningar och sexuell läggning. Skillnaderna mellan tjejer och killar har dessutom ökat över tid. Oro för familjens ekonomi har ett särskilt starkt samband med måendet.

en som mår bäst är kille, heterosexuell, utan någon funktionsnedsättning och behöver inte oroa sig för familjens ekonomi. Omvänt är det större risk för ohälsa bland tjejer, bland unga HBTQ-personer och bland de unga som oroar sig för familjens ekonomi.

Resultatet baserar sig på enkätsvar från 9 512 elever i årskurs 9 i Örebro län, Västmanland, Sörmland och Uppsala län. Undersökningarna genomfördes 2017.

Så här ser några av skillnaderna ut mellan olika grupper:

 • Av de som inte är oroliga för familjens ekonomi mår 83 procent bra, bland de som är ganska/mycket oroliga mår 48 procent bra.
 • 76 procent bland de som är hetero mår bra, bland de som är bisexuella mår 41 procent bra.
 • Av de som inte har någon funktionsnedsättning mår 78 procent bra, bland de som har två eller flera funktionsnedsättningar mår 54 procent bra.
 • 83 procent av killarna mår bra, mot 64 procent av tjejerna.

– Det unika med den här rapporten är att vi fokuserar på skillnader i hälsa mellan olika grupper snarare än på nivåerna som sådana, säger Fredrik Söderqvist, epidemiolog vid Region Västmanland.

– Undersökningens resultat kan användas för att rikta hälsofrämjande insatser till rätt grupper av unga. Det är också ett diskussionsunderlag. I Sverige vill vi att alla barn ska ha samma chans att må bra oavsett bakgrund. Det är beklämmande att se hur tidigt ojämlikheterna sätter sig, säger folkhälsoplanerare Malin Udén.

Detta är den första rapporten i en serie om tre delar som undersöker ojämlikhet i hälsa bland ungdomar i Sörmland, Västmanland, Uppsala och Örebro län. I rapport två och tre kommer livsvillkor och levnadsvanor som ungdomarna i våra län har att belysas. Rapporterna är skrivna i samarbete mellan länens enheter för folkhälsorapportering.

Syftet med Liv och hälsa ung undersökningen är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa och följa utvecklingen över tid.


För mer information kontakta:

Fredrik Söderqvist, epidemiolog och ansvarig forskare
021-17 46 70

Malin Udén, folkhälsoplanerare
021-17 45 99

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Det finns betydande skillnader i hälsa mellan elever i årskurs 9 i Mellansverige. Det framkommer i en undersökning om hälsan hos unga uppdelat på kön, socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättningar och sexuell läggning. Skillnaderna mellan tjejer och killar har dessutom ökat över tid. Oro för familjens ekonomi har ett särskilt starkt samband med måendet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

Kontakta Kommunikatör i beredskap vid brådskande ärenden under kvällar, nätter och helger.

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • kjell.nylund@regionvastmanland.se
 • 021-17 51 25
 • 070-345 41 57

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • evqma.liajndsjahl@byrehbgixsonvajsgswwstmanlbfyjhcand.kiazxhse
 • 021 - 17 65 62
 • 072-153 00 31

Om Region Västmanland

Om regionen

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Adress

 • Region Västmanland
 • Regionhuset
 • 721 89 Västerås
 • Sweden
 • Vår hemsida