Skip to main content

Inbjudan till första släggslaget

Evenemang

17
FEB
Ingång 43, vid infarten till Västmanlands sjukhus Västerås.
-   -
På måndag tas första steget för att förbättra tillgängligheten vid entrén till Västmanlands sjukhus Västerås. Då startar rivningen av de gula husen på var sida om infarten till sjukhusets huvudentré. Rivningen av de aktuella byggnaderna ingår i landstingets långsiktiga arbete för att minska lokalkostnaderna genom att avveckla outnyttjade lokaler och riva uttjänta. De båda byggnaderna är i dåligt skick och planer på att riva husen har länge funnits. Först huset som rivs är ingång 43 (hus 82). Första släggslaget kommer landstingsrådet Lars Flodin (MP) att slå.