Skip to main content

Anmälan om försenad cancerdiagnos

Nyhet   •   Sep 08, 2014 09:34 CEST

Landstinget Västmanland har anmält en händelse enligt Lex Maria där diagnosen av en njurtumör fördröjdes.

Patienten, en äldre kvinna, tog 2012 kontakt med sin vårdcentral för att få remiss till Urologkliniken på grund av att urinblåscancer fanns i släkten.

Hon hade tidigare under året vid flera tillfällen sökt hjälp på grund av problem vid urinering, varvid läkaren konstaterade att hon drabbats av urinvägsinfektion.

Från Urologkliniken där hon undersöktes med cystoskop och senare återremitterades till vårdcentralen rekommenderades vidare utredning av de övre urinvägarna enligt gällande riktlinjer. Någon remiss för sådan undersökning utfärdades dock ej.

I början av 2014 lades kvinnan på Infektionskliniken på grund av ändrade avföringsvanor. Där upptäckte läkarna en tumör i ena njuren samt en misstänkt förändring i en lunga.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44