Skip to main content

När det osynliga sätter spår

Nyhet   •   Okt 27, 2014 08:46 CET

För Västmanlands sjukhus Västerås blev åren 2008 -2010 de år som kom att förknippas med de resistenta bakteriernas framfart. Ett stort förändringsarbete med hygien och städrutiner startades, vilket resulterade i femtio procent färre vårdrelaterade infektioner.

Det var två utbrott, ett större med vankomycinresistenta enterokocker (VRE)
som drabbade 267 patienter och ett med extended spectrum beta-lactamas (ESBL) 
med de allvarliga resultat av tre spädbarn som miste livet.
– Vi får aldrig glömma det som hänt. Varför vi städar och vilka konsekvenserna blir om man inte
följer de instruktioner vi har, säger Eva Edberg, hygiensjuksköterska som nyligen fick medverka på ”Den åttonde nationella konferensen om patientsäkerhet” för att berätta om den lyckade kompetensutvecklingen i Västerås.

När nya vårdbyggnaden stod färdig med enkelrum så blev det städning i
patientnära vård för städenhetens personal. Städenheten fick då kurser i basala
hygienrutiner som följdes av mikrobiologi.
– Vi började med att hålla en grundkurs i mikrobiologi och efter den grundkursen var efterfrågan stor på en fortsättningskurs. Den fick handla om resistenta bakterier med besök i labbet för att öka kunskapen om organismerna som inte syns men som kan ge förödande konsekvenser om inte rutiner efterlevs, säger Eva Edberg.

Utvärderingarna från de olika kurserna visar hur viktigt det är för alla med kompetens och delaktighet. Som en av kursdeltagarna skrev:  ”Med den egna kunskapen upptäcker man att vårdpersonalen inte har samma kunskap eller följer samma rutiner”.

Med det som grund är planeringen klar för kursstart efter årsskiftet för vårdpersonalen, hur det ska städas för att patienternas säkerhet inte ska äventyras.
– Det har varit en fantastisk resa, både för mig och städpersonalen, säger Eva Edberg. Mest intressant är att följa utvecklingen av utvärderingarna. Från de kortfattade utvärderingarna från första kurserna till långa utvärderingar med en större portion självsäkerhet och kunskap. Vi har lyckats att få städenheten att inte bara förstå innehållet, utan även att agera utifrån den kunskapen man lärt sig. Att det är varje patients rättighet att möta en ren miljö, oavsett var man befinner sig på avdelningen.

Thoumy, premierades 2013 av Landstinget Västmanland för att hon på ett förtjänstfullt vis aktivt deltagit i städenhetens utvecklingsarbete tillsammans med vården och Vårdhygien utveckla städkvaliten i landstinget.

"Det är viktigt att jag förstår varför jag städar. Även på en yta som ser ren ut, kan det finnas smittämnen. Jag är noga med att följa de städrutiner som vi har. Det blir en trygghet för mig i mitt jobb och samtidigt vet jag att jag gör mitt bästa för patienterna."

Lotta Görling