Skip to main content

​Vad tycker patienterna om vården?

Nyhet   •   Maj 20, 2016 11:27 CEST

Sveriges regioner och landsting genomför i dagarna en av Sveriges största undersökningar bland invånare i syfte att fånga deras upplevelser av specialiserad vård. 

Under april till juni ges över 350 000 slumpmässigt utvalda patienter, som besökt eller vårdats inom specialiserad somatisk (kroppslig) vård på sjukhus eller motsvarande, möjligheten att dela med sig av sina upplevelser.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om bemötande, delaktighet, emotionellt stöd och tillgänglighet. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv, vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra sjukvården. Vi hoppas nu att så många som möjligt tar chansen att göra sin röst hörd så att verksamheterna har tillräckligt med underlag att arbeta vidare med.

Enkäten går att besvara på webben, med hjälp av QR-kod eller på papper.

Mer information: svara.patientenkat.se

Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget IQ Quality på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).