Skip to main content

​Anmälan om missad cancer på tungan

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 10:59 CEST

Landstinget har Lex Maria-anmält en händelse där en patient under 2015-2016 vid tre tillfällen besökte en av Folktandvårdens mottagningar i länet utan att förändringar på tungan noterades. Förändringarna uppmärksammades först när anhöriga tog patienten till en annan tandläkare.

Patienten blev opererad och halva tungan måste tas bort på grund av cancer. Efter operationen har patienten haft ont samt svårt att äta och prata.

Besöken på Folktandvården föranleddes av att patienten dels hade vassa tandrester, dels hade karies i flera tänder.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av anmälningsansvarig tandläkare.

För mer information kontakta:

Ann-Mari Fahlgren, anmälningsansvarig tandläkare
021-17 67 80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.
Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.