Skip to main content

​Beprövad metod minskar risken vid sövning

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 08:00 CEST

Risken för komplikationer vid sövning kan minskas med en enkel inställning i respiratorn. Det visar ny forskning genomförd vid operationsenheten vid Västmanlands sjukhus Köping.

– Ett anpassat andningsmotstånd kan användas till alla som sövs och verkar vara tillräckligt för skydda lungorna från skadliga effekter under sövning, säger Erland Östberg, överläkare vid Operationskliniken och doktorand vid Centrum för klinisk forskning.

De flesta patienter som sövs i samband med operation utvecklar sammanfallna lungavsnitt, så kallade atelektaser. Dessa försämrar syresättningen och kan öka risken för komplikationer, till exempel lunginflammationer. Detta gäller alla som sövs, men risken är störst för äldre, överviktiga och multisjuka som genomgår stora operationer.

Olika metoder har föreslagits för att undvika atelektasutveckling, men dessa metoder är mer eller mindre effektiva och innebär ibland risker för patienten. En effektiv men samtidigt enkel och riskfri metod har saknats.

Forskarna i Västerås har undersökt en metod som används inom intensivvården för patienter som behöver respiratorvård. Den innebär att patienterna får ett utandningsmotstånd, PEEP, för att öka lungvolymen och minska atelektaser. Att metoden fungerar inom intensivvården är dokumenterat, men hur stor nytta PEEP gör på friska lungor vid sövning har tidigare inte tillräckligt undersökts.

24 patienter som opererades i Köping ingick i studien. Hälften lottades till sövning med PEEP och hälften utan.

– Resultatet blev en tydlig skillnad mellan grupperna. Med PEEP kunde lungornas volym bibehållas och funktionen var nästintill normal. Dessutom fick gruppen påtagligt mindre mängd atelektaser, säger Erland Östberg.

Studieresultatet, som är publicerat i den amerikanska tidskriften Anesthesiology, talar för att fler som sövs bör få utandningsmotstånd.

– Även om det är väldigt ovanligt med komplikationer hos friska människor som sövs, är det ändå viktigt att de får den bästa behandlingen.


För mer information kontakta:

Erland Östberg, överläkare vid Operationskliniken och doktorand vid Centrum för klinisk forskning
021-481 88 07

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.