Skip to main content

​De får 2018 års Utvecklingsstipendium för vård och utbildning

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2018 13:00 CEST

Stipendiater 2018: Kristina Lindberg och Håkan Hult, Vuxenpsykiatrin (övre vänster), Anna Lundin och Annika Ohlsson, Lungsektionen (övre höger), Håkan Sars, Heike Nykvist, Anna Karlsson, Mikael Björkman och Åsa Persson, Oxbacken – Skultuna Vårdcentra

I samband med dagens regionfullmäktige delades 2018 års ”Utvecklingsstipendium för vård och utbildning” ut av regionrådet Kenneth Östberg (S).

De belönade projekten är:

  • Lungsektionens projekt ”Förbättrat omhändertagande av mångsökare på lungsektionen” belönas med 25 000 kr.
  • Vuxenpsykiatrins projekt ”Övergripande utvecklingsarbete gällande vårdens övergångar (inom vuxenpsykiatrin)” belönas med 25 000 kr.
  • Primärvårdens projekt ”Utbildningsmottagning för läkare med legitimation från utlandet” belönas med 10 000 kr.

Stipendiet inrättades ursprungligen för att uppmärksamma och uppmuntra initiativ från medarbetare för att förbättra och utveckla vården, med det övergripande syftet att invånarna ska få så god vård som möjligt.

Från och med förra året har kriterierna breddats och inkluderar bland annat utvecklings- och förbättringsarbete inom regionens utbildningsuppdrag. I och med breddningen bytte även stipendiet namn.

- Alla tre stipendiaterna är värdiga mottagare av stipendiet och det känns roligt att ett av projekten har ett tydligt fokus inom det för regionen och länet så viktiga utbildningsuppdraget, Jonas Lostelius, utvecklare vid Enheten för kunskapsstyrning och utbildning.
 

För mer information kontakta:

Jonas Lostelius, utvecklare vid enheten för kunskapsstyrning och utbildning, jonas.lostelius@regionvastmanland.se, 021-17 52 50

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.