Skip to main content

​Diagnosen av höftfraktur fördröjdes

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 11:23 CET

Landstinget Västmanland har anmält en händelse enligt Lex Maria där diagnosen av en höftfraktur fördröjdes flera dagar.

Patienten - en multisjuk man boende på ett särskilt boende - undersöktes på grund av smärtor i ena benet som skadats efter ett fall. Undersökningen omfattade emellertid inte röntgenundersökning, den gjordes först några dagar senare i och med att patienten fortfarande inte kunde stödja på benet. Undersökningen visade att det rörde sig om en höftfraktur.

Patienten opererades och fick en höftprotes, men drabbades efteråt av flera protesluxationer, det vill säga protesen hoppade ur led.

Händelsen har utretts och åtgärder vidtagits för att förhindra att liknande sker igen. Dels har samverkansmöten startats mellan boendet och vårdcentralen, dels har all personal utbildats i kommunikation.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av chefläkare Margareta Ehnebom.

För mer information kontakta:

Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.
Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.