Skip to main content

​Gemensamt bolag ska höja kvalitén på busstrafiken

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 14:54 CET

Region Västmanland och Region Örebro län planerar att bilda ett gemensamt bolag som driver busstrafiken i båda länen. Regionstyrelsen i Örebro beslutade i dag att gå vidare i arbetet mot ett gemensamt bussbolag. Det 8 februari behandlar styrelsen för Region Västmanland frågan.

I praktiken kommer AB Västerås lokaltrafik (ABVL) att omformas till ett gemensamt bolag. Planen är att det gemensamma bolaget tar över trafiken i Örebro och Odensbacken hösten 2019. Det långsiktiga målet är att merparten av trafiken, som i dag upphandlas i Örebro län, ska skötas av det gemensamma bolaget.

- Att Örebro vill driva busstrafik tillsammans med oss ger en robustare kollektivtrafik med buss som gynnar invånarna i båda länen. Det har visat sig framgångsrikt att driva busstrafiken i egen regi, med nöjda resenärer, gott bemötande, god arbetsmiljö och en miljövänlig bussflotta, säger Tommy Levinsson (S), regionråd i Västmanland.

- Det här kommer ge oss ökad kvalitét och service i bussåkandet. Det är våra huvudskäl till att vi tillsammans med Region Västmanland tar ett eget driftansvar över lokaltrafiken, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande i Örebro. När vi styr och leder driften själva kan vi arbeta mer aktivt och flexibelt med viktiga frågor som bland annat bemötande, miljö och jämställdhet. Och för bussförarna innebär egen drift ökad anställningstrygghet.

ABVL har under senare år fått en rad utmärkelser inom bland annat ledarskap, miljöarbete samt affärsmässig samhällsnytta. Företaget är dessutom topp tre i Sverige vad gäller kundbemötande och topp fem beträffande hela och rena fordon. Av bolagets 165 bussar drivs 156 av biogas, 8 av biodiesel och 1 buss drivs helt med el.

- Vi ser positivt på ett att bli samägda av Region Örebro län. Ett större kundunderlag ger möjlighet till synergier vilket bland annat kommer att sänka kostnaderna. Vårt fokus kommer fortsatt vara hög serviceanda och gott bemötande med målet nöjda kunder, stolta medarbetare och ägare, säger ABVL:s VD Peter Liss.

Ärendet kommer slutligen att behandlas av de båda regionernas styrelser och fullmäktigeförsamlingar senare i vår.


För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), regionråd, Region Västmanland
021-17 34 93

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län
070-515 74 09

Peter Liss, VD AB Västerås lokaltrafik (ABVL)
021 - 470 18 70


Fakta om AB Västerås lokaltrafik
AB VL driver kollektivtrafik med buss i Västmanlands län. Varje dag reser cirka 35 000 kunder med ABVL:s bussar i stads- och länstrafiken. Trafiken utgår från fyra depåer som är lokaliserade i Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Samtliga depåer har egen verkstadskapacitet. ABVL bedriver även flextrafik. I uppdraget ingår också skolskjutsar som upphandlas genom ramavtal. Bolaget grundades 1920 och omsatte 450 MSEK år 2015. Företaget har 570 anställda med 43 nationaliteter.