Skip to main content

Hjälpmedelscentrum utnämnd till mest hälsobefrämjande arbetsplats bland regioner i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2019 11:07 CEST

AnneChristine Ahl, förvaltningsdirektör på Hjälpmedelscentrum, Region Västmanland.

Sen några år tillbaka är Region Västmanland med i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv arbetsgivarindex och Hälsoindex. Hjälpmedelscentrum har i jämförelse med förvaltningar i andra regioner det bästa värdet på Hälsoindex.

Priset är ett av flera som delas ut av Nyckeltalsinstitutet. Resultaten baseras på insamlad statistik från 2018. Bästa Hälsoindex delas ut till arbetsgivare med bäst arbetsvillkor i sin bransch. I branschen regioner och landsting var Hjälpmedelscentrum den mest hälsobefrämjande arbetsgivaren.

-Jag är mycket stolt över utmärkelsen, säger förvaltningsdirektör AnneChristine Ahl på Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedelscentrum är en attraktiv arbetsplats med stolta och engagerade medarbetare, säger AnneChristine Ahl.

Kartläggningen baseras på faktiska arbetsvillkor och objektiv statistik, och visar vikten av att mäta och utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De arbetsgivare som toppar listorna har överlag bra arbetsvillkor. Att stå ut i konkurrensen är helt avgörande för kompetensförsörjningen och då måste man bilda sig en förståelse för de egna medarbetarnas arbetsvillkor.

-Vi jobbar ständigt med hälsofrämjande insatser. Det är viktigt för våra medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Till exempel fångar vi tidigt upp signaler på ohälsa. Vi har ett mycket gott kamratskap och en kultur där vi hjälper varandra, säger AnneChristine Ahl.

Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Hjälpmedelscentrum har 102 poäng och det är det högsta värdet av alla som finns med i sektorn region. Medianvärdet för sektorn är 85. Ju högre poäng en organisation har desto bättre är hälsoläget i organisationen.

I jämförelse med median för medverkande regioner har Hjälpmedelscentrum färre medarbetare som finns i riskzonen för att blir långtidssjuk och en lägre andel medarbetare som blivit långtidssjukskrivna.

Nyckeltalsinstitutets databas innehåller uppgifter från 155 organisationer som ger information om arbetsvillkor för över 226 000 medarbetare i offentlig sektor.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.