Skip to main content

​Inventum - landstingets stiftelse för forskning och innovation

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 08:39 CET

Stiftelsen Inventum. Så heter den, landstingets stiftelse för forskning och innovation som lanserades på landstingsfullmäktige den 23 november.

Tack vare stiftelsen blir det möjligt för vem som helst att ekonomiskt stödja viktiga framsteg som görs av landstingsanställda, samt anställda hos utförare som landstinget har avtal med.

- Stiftelsen fyller ett tomrum bland olika stödformer för forskning och innovation. Inventum vill stötta dem som forskar och uppfinner genom att bidra med pengar som kan omvandlas till tid, vilket är en stor bristvara för många, sade Caroline Drabe, ordförande för Stiftelsen Inventum.

Inventum är nu i en intensiv uppstartsfas. Det finns ett grundkapital på fem miljoner kronor som ska fås att växa genom donationer och kapitalförvaltning.

Därför kommer det att dröja ett tag innan några pengar kan delas ut, troligen till andra halvåret 2017.

Vem som helst som är anställd i landstinget, eller hos en utförare med avtal med landstinget, kan ansöka om pengar.

Varje ansökan kommer att granskas av fackkunniga inom relevanta områden innan det kan bli aktuellt att utbetala några medel.

Stiftelsen leds av en styrelse med bred erfarenhet och kompetens, och samtliga ledamöter arbetar utan arvode.

- Stiftelsen Inventum kommer att spela en stor roll för att förstärka forskning och innovation inom flera viktiga områden. Fler som bär på goda idéer kommer att få en chans att förverkliga dem, säger Hans Jansson (V), landstingsråd med ansvar för forskning och innovation.

- Anställda i såväl landstinget som hos utförare arbetar i kunskapsintensiva branscher. Tack vare stiftelsen kommer fler att få möjlighet att vidareutveckla sin kunskap på sätt som kan komma att gagna många, till exempel patienter inom hälso- och sjukvården, säger Thomas Högström (M), oppositionsråd.

Namnet Inventum kom fram i en namntävling där Ida Lindbäck och Liselotte Lüdtke, båda Västerås, oberoende av varandra lyckades ta fram det namnförslag som stiftelsens styrelse tyckte var bäst. De delar prissumman på 5 000 kronor.

För mer information:

Caroline Drabe, ordförande, 021- 490 02 61

http://www.ltv.se/inventum