Skip to main content

​Ja till reviderad miljöpolicy

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 08:00 CEST

Landstingsstyrelsen ställde sig på onsdagen bakom förslaget till reviderad miljöpolicy för Landstinget Västmanland.

- Miljöpolicyn visar landstingets ambition i miljö- och klimatarbetet. Grunden är att miljöpåverkan från landstingets verksamheter ska minska år från år. Den reviderade miljöpolicyn har breddats för att bättre följa kraven för miljöcertifiering, säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP).

Den reviderade miljöpolicyn innebär bland annat att landstinget skyddar den yttre miljön och människors hälsa genom en rationell läkemedelsanvändning och hänsynstagande till produkters hela livscykler, så att resurser nyttjas så effektivt som möjligt. Landstinget tar också hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling vid finansiella investeringar. Policyn går också i linje med hållbar utveckling och landstingets policydokument för inköp och finansförvaltning.

Landstinget Västmanland är sedan juni 2015 miljöcertifierat.

Förslaget till reviderad miljöpolicy kommer att behandlas av landstingsfullmäktige den 23 november.


För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), landstingsråd
021-17 45 35