Skip to main content

Kvarsittande mjölktand missades

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 11:08 CEST

Landstinget Västmanland har anmält en händelse där folktandvården missade att en tonårings mjölktand satt kvar i munnen och att ett extra litet anlag hindrade en permanent tand från att komma fram.

Patienten undersöktes på en tandvårdsklinik i länet vid ett flertal tillfällen under flera år utan att mjölktanden eller det extra tandanlaget observerades.

När misstaget upptäcktes togs mjölktanden och det extra anlaget bort på Käkkirurgen och man planerar för vidare åtgärd för att få den permanenta tanden på plats.

Händelsen hade kunnat orsaka allvarlig skada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

För ytterligare information kontakta

Ann-Mari Fahlgren, anmälningsansvarig tandläkare 021-17 67 80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel. Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.
Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.


Bifogade filer

PDF-dokument