Skip to main content

​Kvinnoklinikens TIO-grupp får Säkerhetsnålen 2018

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 10:15 CET

Delar av kvinnoklinikens TIO-grupp. Fr v Moa Schön, Linda Hammarström, Karin Fjällström, Åsa Brunzell och Amanda Sigholm.

Region Västmanlands patientsäkerhetspris Säkerhetsnålen går 2018 till kvinnoklinikens TIO-grupp. Priset delades ut i samband med regionfullmäktiges möte på onsdagen.

Juryns motivering lyder:

"Obstetriska komplikationer kan få förödande, tragiska och livsavgörande följder. I en akut situation läggs stor vikt vid teamarbetet då varje yrkesgrupps kunskaper och färdigheter behövs. Kvinnoklinikens TIO-grupp (teamträning i grupp) har uppmärksammat vårdskador inom förlossningsvården och arbetar systematiskt med utbildningsinsatser som omfattar kommunikation, teamarbete, obstetriska hangreppsträningar och checklistor.

Genom utbildningar i autentiska situationer läggs grunden för trygghet och god och säker vård för både team och föräldrar. Genom stort engagemang, uthållighet och en tydlig progression i arbetet utvecklas verksamheten kontinuerligt, alltid med evidensen som grund och en trygg och säker förlossning som mål.”

Utmärkelsen Säkerhetsnålen riktar sig till en vårdavdelning, mottagning, vårdcentral eller liknande som genomfört ett dokumenterat utvecklingsarbete som på ett tydligt sätt bidrar till att reducera antalet vårdskador och främjar en god patientsäkerhetskultur.

Förutom äran belönas vinnarna med 30 000 kronor.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.