Skip to main content

​Landstingets satsning på gröna finanser uppmärksammas

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 16:24 CET

Landstinget Västmanland gör en medveten satsning på att göra hållbara placeringar av pensionsmedlen. Det innebär att hänsyn till långsiktig hållbar utveckling ska tas vid alla placeringar. Satsningen uppmärksammas som ett gott initiativ i nya öppna jämförelser om landstingens miljöarbete.

- Landstingets placering av pensionspengarna är en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Landstinget ska vara en ansvarsfull investerare som ser både till mänskliga rättigheter och klimatpåverkan samtidigt som kapitalet ska ha god avkastning, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

– Kapitalplaceringar har större klimatpåverkan än vad vi tidigare trodde. Genom att medvetet styra om placeringarna kunde landstinget på bara ett år minska koldioxidavtrycket från 18 till 12 ton per investerad miljon kronor. Samtidigt ökade värdepappersportföljens värde i jämförelse med Stockholmsbörsen säger landstingsrådet Andreas Porswald (MP)

Satsningen på grönare finanser innebär bland annat att landstinget undviker placeringar i fossila bränslen - kol, olja, naturgas – och i företag som sysslar med produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen.

Beskrivningen av Landstingets Västmanlands arbete med gröna finanser lyfts fram som ett gott exempel i rapporten Öppna jämförelser om miljöarbetet i landsting och regioner. I rapporten redovisas nyckeltal för områdena livsmedel, antibiotika, medicinska gaser och kollektivtrafik. Däremot finns än så länge inga nyckeltal för kapitalförvaltning.

Läs mer i Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), landstingsråd
021-17 45 35