Skip to main content

Nationell rapport: Landstingets miljöarbete framgångsrikt

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 13:55 CET

Den nya rapporten ”Öppna jämförelser - Miljöarbetet i landsting och regioner” från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar på goda resultat för Landstinget Västmanlands arbete med medicinska gaser, förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken och källsortering.

I Öppna jämförelser om miljöarbetet i landsting och regioner presenteras sex miljöindikatorer: antibiotikaförskrivning, andel ekologisk livsmedel, energianvändning, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, avfallsåtervinning och klimatpåverkan från medicinska gaser.

Landstinget Västmanlands goda resultat i rapporten beror på ett systematiskt miljöarbete med engagerade medarbetare och chefer som ser hänsyn till miljön som en självklar del av verksamheten. Landstingets miljöcertifiering spelar också in i resultatet.

- Det är mycket viktigt att vi minskar utsläppen av medicinska gaser och lustgasreningen som togs i bruk hösten 2015 ger bra resultat. Ett fokus på klimatfrågorna är viktigt och politiskt prioriterat, säger Anderas Porswald (MP), landstingsråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

Lustgas bidrar till cirka 90 procent av de medicinska gasernas samlade klimatpåverkan. Lustgasen används vid smärtlindring, framförallt vid förlossningar men även vid mindre, ytliga ingrepp. Lustgasens klimatpåverkan är cirka 300 gånger större än den från koldioxid. Det är även ett arbetsmiljöproblem när lustgas sprids i behandlingsrummet.

80 procent av kollektivtrafiken drivs av klimatsmarta drivmedel
Rapporten visar att landstingen sedan 2009 nästan har fördubblat andelen kollektivtrafik som körs med förnybara drivmedel. I dag körs mer än 75 procent av den regionala kollektivtrafiken i Sverige med dessa klimatsmarta drivmedel. Andelen i Västmanland är 80 procent, framför allt ett resultat av den långsiktiga satsningen på biogas.

- Öppna jämförelser är ett kvitto på att ett medvetet och långsiktigt miljöarbete ger resultat. Kollektivtrafiken bidrar med klimatsmarta resor och förnyelsebara bränslen, säger Tommy Levinsson (S) som är landstingsråd med ansvar för kollektivtrafiken.

För mer information kontakta:

Anderas Porswald (MP), landstingsråd
021-17 45 35

Tommy Levinsson (S), landstingsråd
021-17 34 93