Skip to main content

​Nedtrappning av hög kortisondos uteblev

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2017 08:00 CEST

Region Västmanland har anmält en händelse om utebliven uppföljning och nedtrappning av behandling med hög kortisondos på Västmanlands sjukhus Köping.

Misstaget upptäcktes först efter fyra månader när den multisjuka patienten drabbats av viktuppgång, sömnsvårigheter och högt blodsocker, sannolikt till följd av den höga kortisondosen.

Den utredning som gjorts visar att ansvarig läkare i samband med utskrivningen gjorde en planering för patienten, men att ingen på kliniken hanterade inkommande provsvar under läkarens ledighet.

Kliniken har nu inört en ny rutin för omhändertagande av provsvar vid läkares frånvaro.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt Lex Maria av chefläkare Johan Nordmark.

För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Region Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.