Skip to main content

Patient felbehandlades efter bett i foten

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 10:28 CET

Regionen har anmält en händelse där en patient felbehandlades efter ett bett i foten och behövde intravenös antibiotikabehandling.

En höggravid kvinna sökte vård på vårdcentral den 11 oktober 2016 då höger fot svullnade upp efter ett kattbett. Patienten fick inte rätt sorts antibiotika trots att hon själv påpekat antibiotikavalet efter misstanke om infektion med Pasteurella multocida.

Patienten försämrades dagen efter och behövde läggas in för intravenös antibiotikabehandling. Hon skrevs senare ut med fortsatt tablettbehandling. Sårodling visade på växt av Pasteurella multocida.

Händelsen är utredd och åtgärder är vidtagna för att förhindra att något liknande händer igen. Chefläkare Margareta Ehnebom har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

För mer information kontakta:
Margareta Ehnebom, chefläkare
021-17 50 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.