Skip to main content

​Pressinbjudan: Nyutbildade samhällskommunikatörer träffas i Västerås

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 17:19 CET

På fredag samlas elva nyutbildade samhällskommunikatörer i Västerås. Deras uppgift är att ge nyanlända flyktingar i Västerås, Hallstahammar, Köping, Kungsör och Arboga en orientering om hur samhället och hälso- och sjukvården fungerar.

Kommunikatörerna ingår i projektet SOH+, Samhällsorientering- och hälsoorientering som Region Västmanland driver.

Projektet har vuxit fram av att flera av regionens kommuner upplevt att de hade svårt att erbjuda en flexibel, individanpassad samhällsorientering på modersmål till flyktingarna. Dessutom har många ansett att det lagstadgade 60 timmarna inte räcker till för ge information inom alla områden som en nyanländ bör ha kunskap om. Det gällde inte minst inom hälso- och sjukvården.

Idén om en utökad satsning på samhällsorienteringen med hälsoorientering ledd av egenutbildade samhälls- och hälsokommunikatörer tog stegvis form utifrån kommunernas och målgruppens behov.

Projektet ”SOH+, Samhällsorientering- och hälsoorientering” korthet:

  • Det är ett samverkansprojekt mellan fem av regionens kommuner Västerås, Hallstahammar, Köping, Kungsör och Arboga.
  • Kommunerna har rekryterat kommunikatörer med relevant språkkompetens utifrån varje enskild kommuns behov. Kommunikatörerna har genomgått en tolv veckor lång grundutbildning som förbereder dem för uppdraget som samhälls- och hälsokommunikatörer.
  • De deltagande kommunerna har heltidsanställt totalt elva kommunikatörer efter genomgången grundutbildning.
  • De utbildade kommunikatörerna arbetar i de deltagande kommunerna med samhälls- och hälsokommunikation motsvarande minst 80 timmar/grupp (60 timmar ordinarie SO och 20 timmar extra hälsokommunikation). Vid behov reser kommunikatörerna mellan kommunerna för att täcka behovet av olika språk.
  • Den tid som kommunikatörerna inte ger samhälls- och hälsoorientering används den flerspråkiga kompetensen för andra behov som finns hos nyanlända, till exempel för fördjupande So till olika målgrupper vid behov, för föräldrastöd till nyanlända föräldrar, för studiehandledning på modersmål på grundskola och gymnasieskola, som språkstöd/inskolningsstöd på förskola och skola etc.
  • Kommunerna har en gemensam samordnare som schemalägger kommunikatörernas arbete och sköter kontakten med olika verksamheter som önskar nyttja den kompetens som kommunikatörerna besitter inom olika områden.
  • Region Västmanland är projektägare och projektet finansieras delvis av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif), Samordningsförbundet Västra Mälardalen och Samordningsförbundet Västerås.

På fredag, den 3 februari, har projektet kick off för dessa kommunikatörer på Aros Congress center i Västerås.

Kl 12.45-13.45 kommer en extern föreläsare på besök. Mot slutet av dagen kommer de att tilldelas sina efterlängtade Intyg till samhälls- och hälsokommunikatör.

Media är välkommen!

För mer information kontakta:

Petra Eriksson Hallin, projketledare
021-481 82 51, 0764-96 90 49, petra.eriksson.hallin@regionvastmanland.se