Skip to main content

​Rättspsykiatrin utbildar för att klara personalbehovet

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2016 08:00 CET

- Tack vare en medveten satsning på utbildning kan den rättspsykiatriska kliniken i Sala – som sedan 2011 fått högre vårdtyngd och hårdare säkerhetskrav – klara kompetensförsörjningen och ytterligare utveckla vårdens kvalitet, säger landstingsrådet Hans Jansson (V).

Utbildningen pågår under ett år och innebär att medarbetarna studerar 50 procent och arbetar 50 procent.

Utbildningen startar i höst med 16 deltagare. Därutöver bedömer kliniken att den behöver nyanställa 20 skötare de närmaste fem åren till följd av pensioneringar. Utbildningssatsningen kommer att pågå under tre år för att klara det framtida personalbehovet.

Landstingsstyrelsen anslår 640 000 kronor från Salbergafonden till utbildning under 2016. Kliniken får återkomma 2017 och 2018 med begäran om ytterligare medel.

För mer information kontakta:

Hans Jansson, landstingsråd (V)
021-17 46 42