Skip to main content

Regionen ändrar sin placeringsstrategi

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 08:00 CET

Region Västmanlands finanspolicy bör ändras så att andelen aktier i pensionsmedelsportföljen ökar. Det anser regionstyrelsen och motiverar det med de senaste årens förändringar på finansmarknaden.

Förslaget till reviderad finanspolicy, som regionstyrelsen på onsdagen godkände, innebär att andelen räntebärande papper minskas och att andelen aktier ökas. Motivet är att aktier långsiktigt, på 10-15 års sikt, väntas ge högre avkastning.

- Regionen ska fortsatt vara en ansvarsfull investerare, som tar hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling vid investeringar, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Det innebär att regionen bland annat ska undvika placeringar i företag som sysslar med produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. Dessutom ska målen i miljöprogrammet beaktas.

Regionfullmäktige behandlar frågan om revidering av finanspolicyn den 22 februari.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
021-17 46 77