Skip to main content

​Regionen inför klimatkompensation för tjänsteresor

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 16:25 CET

För att minska utsläpp av växthusgasen koldioxid kommer Region Västmanland att införa klimatkompensation för tjänsteresor. Det beslutade regionstyrelsen på onsdagen.

– Regionens transporter släpper ut betydande mängder koldioxid varje år och påverkar klimatet. Systemet med klimatkompensation förväntas minska koldioxidutsläpp från resor i tjänsten och därigenom minska regionens miljöpåverkan från transporter, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

Klimatkompensation finns i dag i flera landsting/regioner. Systemet innebär att vissa resor får ett kostnadspåslag, vilket samlas i ett klimatkonto. I Västmanland kommer tjänsteresor med bil att få ett påslag på 1-3 kronor per mil beroende på bilens klimatpåverkan. För flygresor blir påslaget 30 procent på biljettpriset. Totalt beräknas 1,2 miljoner kronor per år att avsättas till ett särskilt klimatkonto.

Alla verksamheter i Region Västmanland har möjlighet att söka pengar från klimatkontot. Pengarna ska användas till klimatreducerande åtgärder, exempelvis öka användandet av distansmöten och inköp av elcyklar.

– Vi vill att pengarna för klimatkompensation ska användas för att driva på utvecklingen av teknik och lösningar som har lägre klimatpåverkan, och som i många fall även ger positiva ekonomiska och hälsomässiga effekter, säger Andreas Porswald.

- Införandet av klimatkompensation för tjänsteresor är ett viktigt steg för att nå visionen att regionen enbart ska använda förnyelsebara drivmedel för sina transporter, säger regionrådet Andreas Porswald (MP).

Klimatkompensation för tjänsteresor börjar att gälla den 1 juli 2017.

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35