Skip to main content

Regionen redovisar positivt resultat för 2016

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 13:24 CET

Region Västmanland redovisar ett resultat på 169 miljoner kronor för 2016. Tack vare högre statsbidrag och lägre finansiella kostnader är resultatet bättre än budget och de mål som beslutats av regionfullmäktige.

För att ha en stark och uthållig ekonomi ska resultatet motsvara två procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. Detta för att hålla ekonomin på en nivå som klarar kommande investeringar, återbetalning av lån och pensionsåtagande.

– Vi gör ett starkt resultat för 2016 som innebär att vi klarar två procent-målet, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S). Fortsatt arbete kommer ändå att krävas för att få ner nettokostnaderna.

– Sedan 2012 har vi haft positivt resultat och tre år av dessa når vi dessutom två procent-målet, vilket är väldigt ovanligt i ett nationellt perspektiv. Det blir en bra start för den nya organisationen Region Västmanland att ha ett så positivt bokslut i ryggen flera år i rad. Jämfört med andra landsting och regioner i landet ligger vi mycket bra till. Det vi måste jobba vidare med är underskottet inom vården, säger Denise Norström. Ett bra arbete pågår för att komma till rätta med det.

Den fullständiga bokslutsrapporten för 2016 är klar om några veckor.

För mer information, kontakta:
Denise Norström, regionstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77

-----------------------------------------------------------------

Från och med årssiktet 2016/2017 heter vi Region Västmanland och har fler ansvarsområden inom regionen. Bokslutet för 2016 gäller för organisationen Landstinget Västmanland.