Skip to main content

Rekordstor ökning av gästnätter i Västmanland.

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2018 11:24 CET

Foto: Pia Nordlander

Det visar rapporten om gästnätternas utveckling 2017 som Tillväxtverket publicerar idag. Västmanland är en av tre regioner i landet som har ökat logiintäkterna mest och Västerås står för en stor del av ökningen, främst när det gäller hotell.

Etableringar av nya hotell och större möten och evenemang har stor betydelse för en stad och region som Västerås och Västmanland. Sedan 2010 har antalet gästnätter ökat med ca 250 000 övernattningar. 2017 noteras det högsta antalet utländska gästnätter sedan 2014.

Viktiga marknader som påverkar utvecklingen

Ökningen av de tyska gästnätterna har nästan uteslutande skett på campingarna och ökningen av gästnätterna från USA och UK har stor betydelse för besöksnäringens ekonomiska utveckling eftersom de gästerna främst bor på dyrare logianläggningar och därmed även har ett resmönster med högre utgifter.

- Årets resultat är givetvis mycket glädjande och stärker oss i uppfattningen att besöksnäringen i Västmanlands län stadigt växer och att våra marknader skiljer sig från varandra, till exempel har campinganläggningarna stor betydelse för den tyska marknaden och hotellen har stor betydelse för den amerikanska och brittiska marknaden. Det innebär även att gäster från USA och UK enskilt spenderat mer under sin vistelse här. Säger Henrik Wester, Turismchef, Västmanland Turism – en del av Region Västmanland.

Nyinvesteringar avgörande för utvecklingen

Resultatet visar även att nya investeringar i näringen är viktigt för att locka nya målgrupper och att större möten och konferenser, både nationella och internationella som förläggs i Västmanland, skapar ökad beläggning på länets boendeanläggningar.

- Västerås har under året uppvisat en fantastisk utveckling med stora ökningar både med svenska och utländska gästnätter. I Västerås har utländska gästnätter ökat med nästan 20 procent och de svenska gästnätterna med 25 procent. Totalt ökade gästnätterna i Västerås med nästan 25 procent. Några orsaker till detta är etableringen av destinationshotellet The Steam Hotel och ett framgångsrikt arbete med att locka större möten till staden, säger Sofie Lidholm, Utvecklingschef Visit, Västerås Marknad & Näringsliv AB.

Fakta – antal gästnätter i Västmanlands län 2017, jämfört med 2016.

- Totalt ökade antalet gästnätter med 23 procent
- De utländska gästnätterna ökade med 33 procent
- Logiintäkterna ökade med 10 procent

Läs hela rapporten om gästnätter 2017 på Tillväxtverkets webbplats.

Kontaktuppgifter

Henrik Wester
Turismchef, Västmanland Turism, Region Västmanland.
Mobil. 0704-18 79 59

Sofie Lidholm
Utvecklingschef Visit. Västerås Marknad & Näringsliv AB
Mobil. 076-569 03 77

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.