Skip to main content

​Resenärerna mycket nöjda med VL

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 10:00 CET

VL får mycket gott betyg av resenärerna i Kollektivbarometern 2016.

På frågan hur nöjda resenärerna är med VL sammanfattningsvis så ökar det positiva omdömet från 71 procent (2015) till 78 procent (2016), vilket innebär en första plats för Västmanland jämfört med andra län i Kollektivbarometern. (se tabellen nedan)

– Det är otroligt glädjande att vi kan se att de satsningar vi gör på kollektivtrafiken i länet ger resultat, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.


Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam undersökning som mäter resvanor, kvalitet och service. Varje månad intervjuas ett statistiskt urval av svenska folket i åldrarna 15-75 år om sin syn på kollektivtrafiken på ett tjugotal frågeområden. 1 200 invånare i Västmanland har intervjuats i undersökningen 2016.

Västmanland ligger i Sverigetopp även på fler frågeområden. På frågan ”Det är enkelt att åka med VL” upplever hela 84 procent att så är fallet. Detta är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2015.

– Det bekräftar att det nya biljett- och betalsystem som VL införde 2015 gör det enklare för resenärerna, till exempel genom att kunna ladda resekortet på nätet, säger Tommy Levinsson.

På frågorna om information vid förändringar i tidtabeller och linjer samt information vid trafikstörningar hamnar Västmanland på andra plats med ökningar på 10 procentenheter sedan 2015.

– Vi har arbetat med att förbättra vår information på olika områden och nu kan vi se effekterna. Vi är väldigt nöjda med resultatet men vi kan inte slå oss till ro, det finns fortfarande saker vi behöver ta tag i, säger Marie Christensson, kommunikationschef VL.
 

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), regionråd och ordf Kollektivtrafiknämnden
021-17 34 93, tommy.levinsson@regionvastmanland

Marie Christensson, chef Kommunikation, Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 67 68, marie.christensson@regionvastmanland.se