Skip to main content

​Sen upptäckt av högt blodsocker

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 10:27 CET

Västmanlands sjukhus Köping kommer att ändra sina rutiner för när en patient läggs in på sjukhus direkt från annan mottagning än akutmottagningen. Detta sedan upptäckten av ett högt blodsocker på en patient med diabetes fördröjdes flera dagar. 

Det var först när patienten kom till akutmottagningen i Västerås på grund av blödning i munnen som det mycket höga blodsockret upptäcktes.

Patienten vårdades på intensivvårdsavdelningen under något dygn till dess att tillståndet stabiliserats, och kunde sedan transporteras tillbaka till avdelningen på Västmanlands sjukhus Köping.

Den Lex Maria-utredning som gjorts visar att vid direktinläggning från annan mottagning än akutmottagningen tas inga rutinmässiga prover av bland annat blodsocker. Dessutom finns brister i rutinerna för blodsockerkontroll vid kortisonbehandling. Dessa rutiner kommer nu att ändras för att undvika liknande misstag i framtiden.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, av chefläkare Johan Nordmark.

För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41