Skip to main content

​Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:09 CET

Om Västmanland använde samma mängd antibiotika som Västerbotten (per 1 000 invånare) skulle antalet recept minska med 18 600. Om penicillinförpackningar staplades på varandra skulle de nå till toppen på Skrapan – sex gånger om.

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats i samband med den Europeiska antibiotikadagen den 18 november uppmärksammar svenska myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.

- Antibiotika är ett av de mest värdefulla läkemedel vi har. Vi har länge tagit det för givet att vi kan använda antibiotika för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Men ju mer antibiotika som skrivs ut desto större är risken att de bakterier som finns runtomkring oss utvecklar motståndskraft mot de antibiotika vi har tillgång till. Det kan medföra att det blir svårt att hitta verkningsfull behandling för många olika typer av vanliga infektioner, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare och ordförande för Strama Västmanland*.

I Sverige är skillnaderna i dag stora när det gäller hur mycket antibiotika som används mellan olika delar av landet. Lägst är användningen av antibiotika i Västerbotten med 252 recept per tusen invånare och år.

Om alla använde samma mängd antibiotika som personer i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med totalt mer än 684 000 stycken på ett år. Det motsvarar så många förpackningar penicillin att om de staplades på varandra skulle de nå upp till toppen på Kebnekaise – nio gånger om.

För Västmanland, där antibiotikaanvändningen ligger över riksgenomsnittet, motsvarar det 18 600 förpackningar penicillin som staplade på varandra skulle nå till toppen på Skrapan – sex gånger om.

Alla kan bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. Det kan vi göra genom enkla val i vår vardag:

  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
  • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, t ex genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Läs mer: www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan


För mer information kontakta:

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare och ordförande för Strama Västmanland
070-3967575

* Strama är en nätverksorganisation på landstingsnivå som verkar för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.