Skip to main content

​Stiftelse kan ge mer pengar till forskning och innovationer

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 14:36 CET

Landstingsstyrelsen sa på tisdagen ja till att landstinget bildar en forskningsstiftelse för att ytterligare främja forskning och innovationer.

- Forskning, utveckling och innovationer i landstinget behövs för att förbättra invånarnas hälsa och livskvalitet. Den forskning som i dag drivs inom landstinget har en bredd och ett djup som är unikt för ett mindre landsting. Med en forskningsstiftelse erbjuder landstinget företag, organisationer och enskilda möjligheten att vara med och bidra till att ytterligare stärka forskning och innovationer i länet, säger landstingsrådet Hans Jansson (V).

Landstinget Västmanland har sedan fem år en forskningsfond dit landstinget avsätter medel. Den föreslagna forskningsstiftelsen ska ses som ett komplement dit utomstående har möjlighet att donera pengar. Det är inte möjligt till forskningsfonden.

- Erfarenheten från andra landsting och regioner är att denna form av stiftelse är en framgångsrik väg att ökat tillskotten till forskning och innovationer inom regionen. Donationer ska ses som ett viktigt komplement till offentlig finansiering.

Forskningsstiftelsen föreslås få ett startkapital på 5 miljoner kronor. Landstingets medarbetare samt anställda hos utförare med landstingsavtal kan söka pengar från stiftelsen för olika forskningsprojekt och innovationer.

Stiftelsens medel blir avskilda från landstinget, enligt stiftelselagen. Landstingets inflytande tillgodoses genom stadgar och tillsättande av styrelseledamöter och revisorer.

Frågan om en forskningsstiftelse behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2016.

För mer information kontakta:

Hans Jansson, landstingsråd (V)
021-17 59 90