Skip to main content

​Största befolkningsökningen i länet sedan mitten av 60-talet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 11:19 CET

I Västmanland ökade befolkningen under 2016 med 3 353 personer till 267 629 personer. Det är den största ökningen sedan mitten på 60-talet.

Att befolkningen i länet ökade beror på flera olika faktorer. 7 727 personer flyttade till länet från andra delar av landet. Det var även ett högt antal, 3 969 personer, som flyttade till länet från andra länder. Under året föddes 2 974 barn i länet. Tillsammans innebär detta 14 670 nya invånare i länet.

Under 2016 flyttade 8 599 personer från länet. Av dessa flyttade 829 personer utomlands medan 7 770 personer flyttade till andra delar av landet. 2 715 personer avled under året.

I Västerås kommun, där omkring hälften av länets invånare bor, ökade befolkningen med 2 202 personer. Västerås kommun hade tillsammans med Köpings kommun den starkaste ökningstakten, se tabell nedan.

Endast Västerås kommun och Hallstahammars kommun hade ett positivt födelseöverskott, det vill säga det var fler som föddes än avled under året. 

Befolkningen ökade i de flesta av länets kommuner. Totalt sett ökade befolkningen i Västmanlands län något långsammare än i riket totalt.

- Det är roligt och bra att så många väljer att flytta till vårt län. Det bidrar till att möta utmaningarna med en åldrande befolkning, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Enligt SCB ökad befolkningen i Sverige totalt med 144 136 personer under 2016. Det innebär att det nu bor nästan 10 miljoner personer i Sverige. Folkökningen i riket var högre än förra årets rekordstora ökning.

Tabell: Befolkningen 2016 och ökningen jämfört med 2015


Befolkning 2016 Ökning antal Ökning procent
Arboga 13 903 45 0,3
Fagersta 13 445 159 1,2
Hallstahammar 15 843 198 1,3
Kungsör 8 432 89 1,1
Köping 25 950 393 1,5
Norberg 5 795 -8 -0,1
Sala 22 353 244 1,1
Skinnskatteberg 4 429 -43 -1,0
Surahammar 10 059 74 0,7
Västerås 147 420 2 202 1,5
Västmanlands län 267 629 3 353 1,3
Riket 9 995 153 144 136 1,5

 
För mer information kontakta:

Simon Bölling, Analytiker Centrum för regional utveckling
021-481 8279, simon.bolling@regionvastmanland.se

Se även Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se