Skip to main content

Stora besparingar med ny behandlingsmodell

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2019 15:27 CET

Akut inflammation av tarmfickor behöver inte behandlas med antibiotika och patienterna behöver inte ens vårdas på sjukhus. Det visar den avhandling som Daniel Isacson, specialistläkare på kirurgkliniken i Västerås och doktorand vid Centrum för klinisk forskning, lägger fram den 8 februari.

- Sjukvården kan spara mycket pengar och minska onödig användning av antibiotika om dessa nya rön får genomslag, säger han.

Varje år drabbas tusentals svenskar av akut inflammation av tarmfickor på tjocktarmen (divertikulit). Behandling av okomplicerad divertikulit bestod tidigare av tarmvila, intravenöst dropp samt antibiotika på sjukhus.

En forskargrupp vid Centrum för klinisk forskning har tidigare visat att antibiotika inte påskyndar tillfrisknandet vid akut okomplicerad divertikulit. Följden blev att Västmanlands sjukhus Västerås 2011 upphörde med att ge denna patientgrupp antibiotika. Och 2014 började kirurgkliniken behandla patienterna i huvudsak i hemmet i stället för på sjukhuset.

Kirurgen Daniel Isacson har i sin avhandling närmare undersökt hur väl denna ändrade behandlingsmetod fungerar på både kort och lång sikt.

- Mina studier bekräftar att andelen komplikationer vid behandling utan antibiotika är låg, och att patienterna kan fortsätta behandlas i hemmet utan antibiotika med god medicinsk säkerhet.

Daniel Isacson har även undersökt de ekonomiska effekterna av de nya behandlingsrutinerna. Han kan visa att antalet vårddagar i det närmaste halverades, från 677 dagar 2011 till 344 dagar 2014. I pengar motsvarade minskningen nästan två miljoner kronor per år för sjukvården i Västmanland.

- Vi vill att våra studier ska leda till att den nya behandlingsmodellen sprider sig till andra sjukhus. På så sätt blir fler sjukhussängar tillgängliga för andra patienter samtidigt som vi får en mer rationell antibiotikapolicy, säger Daniel Isacson.

Disputation
Titel:     Treatment of Acute Uncomplicated Colonic Diverticulitis
Tid:       Fredagen den 8 februari 2019, kl 09:00
Plats:    Vårdskolans aula, Ing 21, Västmanlands sjukhus Västerås


För mer information kontakta:

Daniel Isacson, Specialistläkare (allmän kirurg) och doktorand
021-17 30 00

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.