Skip to main content

Vården i länet hävdar sig väl

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 11:59 CET

Hälso- och sjukvården i Västmanland står sig väl i en nationell jämförelse. I en ny sammanställning från Sveriges Kommuner och Landsting hamnar Region Västmanland på plats 8 av 21 regioner/landsting.

- Även om sammanställningar av det slaget ska tolkas med försiktighet bekräftar den att hälso- och sjukvården i länet överlag håller hög kvalitet, vilket är glädjande, säger Tomas Vikerfors, medicinsk stabschef på Västmanlands sjukhus.

Indikatorerna i sammanställningen är hämtade från databasen Vården i siffor – vardenisiffror.se – som innehåller cirka 400 indikatorer om bland annat medicinska resultat, väntetider, befolkningens syn på vården och utryckningstider för ambulanser. Av dem har 136 indikatorer valts ut till den nya sammanställningen.

I rapporten utmärker sig Västmanland positivt på områden som cancer, hjärtsjukvård och reumatoid artrit där vården får toppresultat.

När det däremot gäller njursjukvård, patienterfarenheter och kirurgisk behandling ligger Västmanland under genomsnittet.

När samtliga områden i rapporten räknas samman hamnar Kalmar, Halland och Jönköping i topp. Västmanland ligger på delad plats 8 av 21 regioner/landsting.

- Och när samtliga indikatorer, inte områden, räknas samman hamnar vi ännu bättre, på plats 6. Det redovisas emellertid inte i den officiella rapporten, säger Tomas Vikerfors. Vi kommer nu titta närmare på resultatet i rapporten, som blir ett viktigt verktyg i arbetet med att ytterligare utveckla sjukvården i länet.

Hela rapporten kan läsas här:

webbutik.skl.se/sv/artiklar/resultatoversikt-for-16-halso-och-sjukvardsomraden.html


För mer information kontakta;

Tomas Vikerfors, medicinsk stabschef på Västmanlands sjukhus.
021-17 33 30