Skip to main content

Vilken är nyttan av hälsosamtal?

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 11:01 CET

Vad innebär riktade hälsosamtal? Vad gör samtalen för nytta egentligen, finns det evidens? Varför bjuda in alla –inte endast högriskindivider?

Detta och mycket mer kommer Margareta Norberg, läkare och docent i folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet samt medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), att presentera vid en föreläsning.

Tid:    15 februari 2017 kl. 9.00 –11.15
Plats: Psykiatrins aula, Ing 29, Västmanlands sjukhus Västerås

Föreläsningen sammanfaller med breddinförandet av riktade hälsosamtal till 50-åringar på vårdcentralerna i Region Västmanland. Västerbotten är ett av de landsting som arbetat längst med hälsosamtal och goda erfarenheter.

Se mer i bifogad inbjudan.


För mer information kontakta:

Kjell Nylund, pressekreterare
021-17 51 25