Skip to main content

Regionstyrelsen sammanträder den 10 februari

Evenemang   •   Feb 09, 2011 09:47 CET

10
FEB
Sammanträdesrum B, entréplanet, Skånehuset, J A Hedlunds väg, Kristianstad
  -

Regionstyrelsen sammanträder torsdagen den 10 februari. Massmedia är välkomna till en informationsträff före mötet.

Regionstyrelsens sammanträde inleds klockan 13.00. Vid sammanträdet behandlar regionstyrelsen bland annat:

Utökade uppdrag och investeringar inom hälso- och sjukvården (ärende 22 och 24)

- Handikappberedning och handikappolitisk strategi (ärende 27)
- Medborgardialog med unga (ärende 28)
- Matlandet Skåne och hållbar kostprocess i Region Skåne (ärende 33 och 34)
- Etablering av rättspsyk i Trelleborg – avsiktsförklaring (ärende 41)
- Tobak – policy och riktlinjer för Region Skåne (ärende 10)

I regionstyrelsens föredragningslista finns samtliga ärenden listade som behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 10 februari. Listan finns på Region Skånes webbplats: www.skane.se/RS110210

Medtag presslegitimation!

Du behöver ett parkeringstillstånd om du vill använda Skånehusets parkering. Vänd dig till receptionen för att få P-biljett.

Mer information

För mer information om träffen för massmedia kontakta Louise Ercolino, vik. presschef, 044-309 38 22, 0768-89 09 48