Skip to main content

Fortsatt utbyggnad av Lommabanan

Nyhet   •   Jun 04, 2019 15:06 CEST

Regionstyrelsen beslutade på sitt möte den 4 juni att godkänna etapp två av avtalet för Malmöpendeln/Lommabanan.

Totalt investeras cirka 200 miljoner kronor och av dessa bidrar Region Skåne med 50 miljoner. Resterande del av finansieringen står Trafikverket, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun för. Avtalet innebär bland annat att det byggs nya mötesspår och att Kävlinge stations plattformar förlängs. Efter dessa förbättringar ska det vara möjligt att trafikera Lommabanan med minst sex tåg per timme, det vill säga tre i vardera riktningen. Hur framtida trafik kommer att ses ut avgörs dock i framtida tågplaneprocessen.

På mötet avhandlades dessutom ett flertal motioner och diverse återrapporteringar plus ärenden om skattesats och budget för 2020. De två sista frågorna avgörs dock definitivt på regionfullmäktige den 17-18 juni.

Läs hela dagordningen