Skip to main content

Patienter som drabbas av frakturer kommer åter att kunna opereras i Ystad

Nyhet   •   Jan 20, 2014 17:17 CET

-  Det finns vinster med att centralisera planerad operationsverksamhet. Men när det gäller det akuta omhändertagandet när en patient drabbats av en fraktur överväger fördelarna med att vårdas inom närområdet, säger Pia Lundbom, förvaltningschef för Skånevård Kryh inklusive sjukhusen i östra Skåne.

Från och med 1 mars kommer patienter från sydöstra Skåne, som inom ramen för Ortopediprojektet rehabiliteras i Hässleholm, att rehabiliteras i Ystad. Nu inleds arbetat med att rekrytera ortopedisk kompetens och intentionen är att akuta operationer ska kunna göras vid Lasarettet i Ystad efter sommaren.

Detta är innehållet i ett inriktningsbeslut som fattades av förvaltningschef Pia Lundbom den 20 januari. Ärendet går nu vidare till MBL och facklig samverkan i mitten av februari.

Det var våren 2013 som Lasarettet i Ystad slutade att ta emot patienter som drabbats av frakturer. De har i stället hänvisats till Kristianstad för operation och fått efterföljande rehabilitering i Hässleholm. Förändringen har inneburit ett 50-tal extra ambulanstransporter i månaden men inte lett till den ekonomiska effekt som var tanken. Orsaken är bland annat att ombyggnationer vid Lasarettet i Ystad inte har kunnat genomföras som planerats.

Pia Lundbom poängterar ändå att viktiga lärdomar dragits av projektet, till exempel ökad samverkan kring patienter, kortare vårdtider och bättre samarbete mellan sjukvård och kommunerna i sydost.

För mer information, kontakta press- och medieansvarig Kerstin Gossé, Skånevård Kryh, telefon: 046 - 77 08 64.