Skip to main content

Samarbete och logistik gör SUS strokevård bland de snabbaste i världen

Nyhet   •   Maj 14, 2014 09:09 CEST


Samarbete över specialistgränserna och trimmad logistik har bidragit till att göra strokevården vid SUS i Malmö till en av världens snabbaste. Medan det nationella målet i Sverige är att strokepatienter ska få proppupplösande behandling senast 40 minuter efter ankomst till sjukhus, har SUS i Malmö lyckats komma ned i 8 minuter.

Att så snabbt som möjligt ge vård är oerhört viktigt för att rädda livet på patienter med stroke och att förhindra bestående skador. Marco Brizzi, överläkare inom vårdområde neurologi vid SUS i Malmö menar att ökade resurser inte alltid ger ett bättre vårdresultat.

– Samarbete mellan olika vårdområden och hur vården är organiserad är ibland viktigare för att uppnå ett bra vårdresultat, säger han.

Vid SUS i Malmö beror det goda resultatet till stor del på att patientens behov har fått styra organisationen till ett slimmat samarbete mellan akuten, röntgen, den neurologiska enheten och ambulanssjukvården. Tiden utnyttjas maximalt från det att patienten kommer till sjukhuset. Så snart ambulansen anländer med en misstänkt strokepatient startar en kamp mot klockan där varje sekund är viktig och alla i arbetslaget vet exakt vad de ska göra.

Vägg i vägg med akuten finns i dag en skiktröntgen dit patienten kommer direkt från ambulansen. Där kan man snabbt konstatera om patientens stroke beror på en blödning eller propp. I en speciell läkemedelsvagn finns propplösare, trombolys, som kan ges omedelbart om röntgen visar att patient har en blodpropp. Hittills har tretton patienter med misstänkt stroke fått ta snabbspåret till behandling, två av dessa har behövt trombolys.

– Det arbetssätt som vi har utvecklat här på SUS kan också användas på mindre sjukhus, säger Marco Brizzi.

Han betonar att när en del i organisationen arbetar snabbare så stimuleras också andra delar i organisationen att effektivisera sin del i vårdkedjan.

I Malmö kommer cirka 1500 patienter varje år till akuten med misstänkt stroke, av dessa har cirka 900 stroke varav 85 % orsakade av propp och 15 % av hjärnblödning. Cirka har 200 så kallad TIA, strokesymtom som går tillbaka av sig själv. Resterande patienter har andra sjukdomar.