Skip to main content

Skånes befolkning ökar kraftigt

Nyhet   •   Feb 21, 2017 11:58 CET

Idag släppte SCB sin årliga befolkningsstatistik, som visar att Sverige hade en historiskt stor befolkningsökning. Även Skånes befolkning ökade kraftigt under 2016.

Under 2016 hade Skåne en historiskt kraftig befolkningsökning på 21 000 individer.

- Det är cirka 6 000 fler än de tidigare två åren, säger Simon Sköld, samhällsanalytiker på Region Skåne. Ökningen 2016 bestod till stor del av en nettoinflyttning av människor som flyttat till Skåne från andra länder. Detta är en konsekvens av den stora mängd människor som sökte asyl i Sverige under hösten 2015.

Alla Skånes kommuner ökar sin befolkning

I och med det stora utrikesflyttnettot 2016 ökar alla Skånes kommuner sin befolkning. Ytterligare två delkomponenter av befolkningsökningen är den naturliga folkökningen och flyttnetto gentemot övriga län i Sverige. Den naturliga folkökningen består av nyfödda minus döda.

- Skåne ökade med cirka 4 000 personer 2016 tack vare den naturliga folkökningen, säger Simon Sköld. Detta är i linje med de tidigare åren.

Flyttnettot gentemot de övriga länen i Sverige var 2 400. Det inrikes flyttnettot gentemot övriga Sveriges län fortsätter att vara förhållandevis lågt. Dock har det ökat något från åren 2011 och 2012.

Sverige som helhet ökade med 144 136 invånare, störst ökning hade Stockholms län med 37 621 invånare. Skånes befolkningsökning hamnar på en tredjeplats strax bakom Västra Götalands läns som ökade med 23 101.

Skånes befolkning förväntas öka även framöver

Den stora mängd asylsökande som lyckades ta sig till Sverige under hösten 2015 börjar nu bli medräknade i befolkningsstatistiken när nu Migrationsverket fattar beslut om deras ansökan och fler blir folkbokförda i Sverige.

- Idag är Migrationsverkets handläggningstider mellan 15 och 24 månader och därmed kan vi förvänta oss att se en större folkökning även under 2017, säger Simon Sköld.

Enligt Region Skånes befolkningsprognos från slutet av 2016 antas Skånes befolkning fortsatt öka kraftigt de kommande åren och kan bli så stor som 20 000 även åren 2017-2019. Enligt befolkningsprognosen förväntas Skånes befolkning öka till 1 465 000 invånare år 2025.

För mer information, kontakta

Simon Sköld, samhällsanalytiker, 040-675 31 36