Skip to main content

Sprutbytet stoppade HIV-spridningen i Skåne

Nyhet   •   Nov 22, 2016 13:48 CET

Bengt Ljungberg och sprutbytet har 30 års jubileum den 24 november.

Inte en enda injektionsmissbrukare har smittats av HIV i Skåne under 2000-talet. Anledningen är att Skåne var tidigt ute med sprutbyte till missbrukare.

Den 24 november 1986, för 30 år sedan, delade infektionsläkare Bengt Ljungberg ut den första sprutan till en drogmissbrukare på infektionskliniken i Lund. Därmed hade Sveriges första sprutbytesverksamhet startat. Idag, 30 år senare har sprutbytesverksamheten haft över 55 000 besök.

– När vi startade var nationella myndigheter negativt inställda och riksdagen beslutade så småningom att verksamheten skulle ses som ett projekt som bara fick ske i Lund och Malmö, berättar Bengt Ljungberg.

Det dröjde 20 år innan det så kallade projektet tog slut och sprutbytesverksamhet blev lagligt i Sverige, men då med strikta begränsningar.

Sprutbytet startade med anledning av den då nyupptäckta HIV-epidemin som spreds bland

injicerande missbrukare. Världshälsoorganisationen WHO gick ut med uppmaningar att förse drogmissbrukare med rena sprutor för att minska spridningen. Det var på grund av den uppmaningen och spridningen av HIV som infektionskliniken i Lund startade sprutbytesverksamhet tillsammans med den lokala narkomanvården.

Efter legaliseringen 2006 har Region Skåne startat ytterligare två sprutbyten, i Helsingborg och Kristianstad. I takt med att begränsningar och restriktioner lättat har verksamheter startar i flera städer. Jönköping, Karlskrona och Växjö är några av de nyaste medan Stockholm och Kalmar varit igång i några år.